På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bygg- och fastighetssektorns energianvändning uppdelat på förnybar energi, fossil energi och kärnkraft

Granskad:
Bild som beskriver energianvändningens andel av utsläppen.
Illustration: Boverket

Bygg­ och fastighetssektorn svarade 2018 för en inhemsk energianvändning på cirka 105 TWh, vilket motsvarar cirka 33 procent av Sveriges totala energianvändning. Genom importvaror bidrar sektorn dessutom till energianvändning utomlands med motsvarande cirka 5 TWh.

Bygg- och fastighetssektorns energianvändning består huvudsakligen av energi för uppvärmning och transporter. Den totala energianvändningen i sektorn varierar från år till år, bland annat beroende på hur utomhustemperaturen varierar. Framför allt gäller detta energi för uppvärmning.

I det nationella miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö" anges mål för energianvändningen. Där står att användningen av energi ska ske på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på sikt minska och att främst förnybara energikällor ska användas.

Total energianvändning i bygg- och fastighetssektorn 2008–2018

Diagram som visar total energianvändning i bygg- och fastighetssektorn 2008–2018.
Klicka på bilden för att se den i större format. Källa och illustration: Boverket/SCB

Den totala energianvändningen i bygg­ och fastighetssektorn uppgick till cirka 109 TWh 2018 när importerade produkter inkluderades. Energianvändningen i Sverige var cirka 105 TWh. Detta motsvarar ungefär 33 procent av Sveriges totala energianvändning samma år, vilken var på 314 TWh.

Energianvändningen i bygg och fastighetssektorn av både inhemsk och importerad energi uppgick i snitt till cirka 109 TWh för perioden 2008­2018. Energianvändningen för 2018 ligger således cirka 1 procent högre jämfört med genomsnittsvärdet för hela perioden och är oförändrad jämfört med 2017. Samtidigt ökade sysselsättning och förädlingsvärde i bygg- och fastighetssektorn båda med 3 procent år 2018 jämfört med 2017.

Bygg- och fastighetssektorns energianvändning har beräknats utifrån ett underlag från SCB. Användning som kopplas till import har här beräknats som om produktion skett i Sverige. Beräkningarna är gjorda utifrån ett livscykelperspektiv. Läs mer om detta i menyn Om miljöindikatorerna.

Total energianvändning i bygg- och fastighetssektorn fördelat på energislag

Diagram som visar total energianvändning i bygg- och fastighetssektorn fördelat på energislag 2008-2018.
Klicka på bilden för att se den i större format. Källa och illustration: Boverket/SCB

I figuren för totala energianvändningen fördelad på energislag kan vi se att cirka 61 procent av den totala nivån utgörs av förnybar energi. Av de 110 TWh kommer 67 TWh från förnybar energi, 33,4 TWh från fossil energi och 9,4 TWh från kärnkraft. Vi ser också att andelen förnybar energin ökar samtidigt som den fossila energianvändningen minskar långsamt. I fossil energianvändning ingår kol och koks, olja och petroleumprodukter, natur­ och stadsgas samt torv, fossilt avfall med mera. I förnybar energi ingår fast biobränsle, flytande biobränsle, biogas och biogent hushållsavfall.

Total energianvändning i bygg- och fastighetssektorn fördelad på olika branscher

Diagram som visar total energianvändning i bygg- och fastighetssektorn fördelad på olika branscher 2008-2018.
Klicka på bilden för att se den i större format. Källa och illustration: Boverket/SCB

Uppvärmning av lokaler och byggnader (fastighetsförvaltning) står för majoriteten av energianvändningen i bygg­ och fastighetssektorn. Totalt sett stod uppvärmning för cirka 72 procent av den totala energianvändningen 2018 medan byggverksamheten stod för ca 19 procent.

Alla tre delbranscher uppvisar olika trender jämfört med föregående år. Energianvändning för fastighetsförvaltning – övrigt är oförändrad medan byggverksamheten ökar användningen något. Fastighetsförvaltning – uppvärmning minskar sin energianvändning med 2 procent.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen