På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Översyn av reglerna om hygien, hälsa och miljö

Granskad:

Boverket ser nu över reglerna om hygien, hälsa och miljö utifrån de principer och den regelmodell som gäller för projektet Möjligheternas byggregler.

Reglerna om hygien, hälsa och miljö finns idag i avsnitt 6 i Boverkets byggregler, BBR, och syftar till att byggnader och deras installationer ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön. För att vi ska må bra i våra hus. Det handlar exempelvis om krav på luft- och vattenkvalitet samt att ljus-, fukt-, temperatur- och hygienförhållanden blir tillfredsställande.

Reglerna i BBR om hygien, hälsa och miljö gäller

  • krav på luftkvalitet
  • krav på tillfredställande ljusförhållanden
  • krav på tillfredställande termiskt klimat
  • krav på fuktsäkerhet
  • krav på installationer för vatten och avlopp
  • krav på att byggnadens drift inte medför ogynnsamma utsläpp till omgivningen
  • skydd mot skadedjur.

Boverket kommer under hela 2021 arbeta med kunskapsinhämtning och avstämningar med relevanta aktörer för att ta fram ett remissförslag till nya regler om hygien, hälsa och miljö. Förslaget till en ny författning kommer därefter att skickas ut på en bred remiss.

Ny regelmodell

Den nya regelmodellen ska främja innovation och teknisk utveckling och därmed bidra till att effektivisera byggandet och gynna ökad konkurrens. En utgångspunkt för arbetet är att inte hänvisa till standarder och inte använda några allmänna råd. Anledning till det är att Boverket ska skriva mindre detaljerade regler i form av funktionskrav och att samhällsbyggnadssektorn ska ta ett större ansvar för tillämpningen av reglerna. Läs mer om den nya regelmodellen på sidan ”Ny regelmodell” i menyn.

Remisseminarium om hygien, hälsa och miljö

Boverket planerar att genomföra webbseminarier om remissförslag till nya regler om hygien, hälsa och miljö under 2022.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen