På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Översyn av reglerna om hygien, hälsa och miljö

Granskad:

Boverket har påbörjat arbetet med att se över reglerna om hygien, hälsa och miljö utifrån de principer och den regelmodell som gäller för projektet Möjligheternas byggregler.

Reglerna om hygien, hälsa och miljö finns idag i avsnitt 6 i Boverkets byggregler, BBR, och syftar till att byggnader och deras installationer ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön. Att vi ska må bra i våra hus. Det handlar exempelvis om krav på luft- och vattenkvalitet samt att ljus-, fukt-, temperatur- och hygienförhållanden blir tillfredsställande.

Reglerna i BBR om hygien, hälsa och miljö gäller

  • krav på luftkvalitet
  • krav på tillfredställande ljusförhållanden
  • krav på tillfredställande termiskt klimat
  • krav på fuktsäkerhet
  • krav på installationer för vatten och avlopp
  • krav på att byggnadens drift inte medför ogynnsamma utsläpp till omgivningen
  • skydd mot skadedjur.

Boverket kommer under hela 2021 arbeta med kunskapsinhämtning och avstämningar med relevanta aktörer för att ta fram ett remissförslag till nya regler om hygien, hälsa och miljö. Förslaget till en ny författning kommer därefter att skickas ut på en bred remiss.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen