Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Klimatsmart resursanvändning

Granskad:

I översiktsplaneringen ges möjlighet att redovisa och analysera förutsättningar och mål för en klimatsmart resursanvändning. Det kan handla om att bevara och utöka grönstruktur och vattenområden som har betydelse för processer som avlägsnar växthusgaser i atmosfären, planering för energihushållning och utbyggnad av förnybar energi för att på så sätt minska klimatpåverkan.

För att minska påverkan på klimatet behöver uttaget av naturresurser minska och återvinningen öka. Detta kräver att det finns en välfungerande infrastruktur för återvinning. Klimatsmart resursanvändning handlar också om att ta till vara och upprätthålla ekosystemtjänster i form av kolsänkor.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen