Fysiska åtgärder

Efter det att analysen av brotts- och/eller trygghetsproblemet är genomförd är nästa steg att hitta rätt metoder att använda i planeringen och därefter också välja vilka tekniska lösningar som är mest ändamålsenliga. Fysiska miljöer påverkar mänskliga beteenden och det finns faktorer i fysiska miljöer som kan skapa möjligheter till brott eller orosstörning.

Ur både forsknings synpunkt och erfarenhetsmässigt kan fysiska miljöer planeras, konstrueras och modifieras enligt utformningsprinciper som minskar möjligheter till brott och öka tryggheten En del av lösningarna kan handla om att förändra den fysiska miljön för att exempelvis försvårar möjligheten att begå brott i området eller för att stärka tryggheten med hjälp av en särskild metodik. En del åtgärder av situationell karaktär är mer bevakningsinriktade medan andra är socialt viktade och inriktade mot att stärka den naturliga övervakningen eller inriktade på att stärka områdets identitet. Andra aspekter kan handla om hur olika fysiska miljöer förvaltas möjligheterna eller vad som finns i form av teknologi och säkerhetslösningar.

På följande sidor visas några exempel på planering och genomförande av åtgärder: CPTED, utformning av bostadsgårdar, trygg grönstruktur och parker, belysning och kameraövervakning.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej