Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Fysiska åtgärder

Granskad:

Efter det att analysen av brotts- och/eller trygghetsproblemet är genomförd är nästa steg att hitta rätt metoder att använda i planeringen och därefter också välja vilka tekniska lösningar som är mest ändamålsenliga. Fysiska miljöer påverkar mänskliga beteenden och det finns faktorer i fysiska miljöer som kan skapa möjligheter till brott eller ordningsstörning.

Såväl forskning som praktiska erfarenheter visar att fysiska miljöer kan planeras, konstrueras och modifieras enligt utformningsprinciper som minskar möjligheter till brott och öka tryggheten - så kallad situationell brottsprevention. En del åtgärder av situationell karaktär är mer bevakningsinriktade medan andra är socialt viktade och inriktade mot att stärka den naturliga övervakningen eller inriktade på att stärka områdets identitet. Andra aspekter kan handla om hur olika fysiska miljöer förvaltas möjligheterna eller vad som finns i form av teknologi och säkerhetslösningar.

På följande sidor beskrivs CPTED som utgångspunkt vid platsutformning, viktiga överväganden vid utformning av bostadsgårdar, grönstruktur och parker, samt åtgärder i form av belysning och kameraövervakning.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen