När projektet är färdigt

Samtliga genomförda projekt ska slutredovisas till Boverket inom utsatt tid. Om projektet inte redovisas inom den utsatta tiden, eller om villkoren i bidragsbeslutet i övrigt inte har uppfyllts, kan Boverket återkalla bidragsbeslutet.

Slutredovisningen ska innehålla en fullständig redovisning av kostnaderna i projektet. De byggnads- och installationsarbeten som ingår i projektet ska besiktigas av en besiktningsman som är godkänd av Boverket. Besiktningen sker på bekostnad av den sökande, som också är skyldig att hålla byggnaden tillgänglig för besiktning.

I "Relaterad information" finns en länk till en sökfunktion för att hitta certifierade personer som kan utföra besiktning inom olika sakområden.

Besiktningsprotokollet ska visa att nödvändiga kontroller genomförts och att byggnadsprojektet uppfyller kraven i gällande bygglagstiftning. Besiktningsprotokollet ska skickas in tillsammans med slutredovisningen.

 1. När betalas bidraget ut?

  Bidraget betalas ut när projektet är färdigställt, besiktat och den sökande har lämnat in en godkänd slutredovisning till Boverket.

 2. Hur ska projektet redovisas?

  Samtliga genomförda projekt ska slutredovisas till Boverket inom utsatt tid. Om projektet inte redovisas inom den utsatta tiden, eller om villkoren i bidragsbeslutet i övrigt inte har uppfyllts, kan Boverket återkalla bidragsbeslutet.

 3. Vad menas med godkända besiktningsmän?

  Godkända besiktningsmän är personer med behörighet som:

  • certifierad kontrollansvarig
  • certifierad sakkunnig inom tillgänglighet, brand eller kulturvärden.
  • sakkunnig funktionskontrollant ventilation
  • certifierad energiexpert.

   

  Besiktning kan i förekommande fall även genomföras av ett ackrediterat företag som kontrollerar motordrivna anordningar, till exempel hissar.

  I "Relaterad information" finns en länk till en sökfunktion för att hitta certifierade personer som kan utföra besiktning inom olika sakområden.

 4. Vad ska vara med i besiktningsprotokollet?

  Besiktningsprotokollet ska visa att nödvändiga kontroller genomförts och att byggnadsprojektet uppfyller kraven i gällande bygglagstiftning. Besiktningsprotokollet ska skickas in tillsammans med slutredovisningen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej