På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

När projektet är färdigt

Granskad: 

Samtliga genomförda projekt ska slutredovisas till Boverket inom utsatt tid. Om projektet inte redovisas inom den utsatta tiden, eller om villkoren i bidragsbeslutet i övrigt inte har uppfyllts, kan Boverket återkalla bidragsbeslutet.

Slutredovisningen ska innehålla en fullständig redovisning av kostnaderna i projektet.

För projekt som beviljats bidrag före den 1 augusti 2020 gäller följande: De byggnads- och installationsarbeten som ingår i projektet ska besiktas av en besiktningsman som är godkänd av Boverket. Besiktningen sker på bekostnad av den sökande, som också är skyldig att hålla byggnaden tillgänglig för besiktning.

I "Relaterad information" finns en länk till en sökfunktion för att hitta certifierade personer som kan utföra besiktning inom olika sakområden.

Besiktningsprotokollet ska visa att nödvändiga kontroller genomförts och att byggnadsprojektet uppfyller kraven i gällande bygglagstiftning. Besiktningsprotokollet ska skickas in tillsammans med slutredovisningen. Formulär för besiktningen, se ”Relaterad information”.

För bidrag som beviljas från den 1 augusti 2020 gäller följande:

 1. Bidraget får betalas ut med högst 75 procent i förskott. Förskottsutbetalningen sker i mån av tillgängliga medel. Slutlig utbetalning görs när projektet är genomfört och slutredovisningen är inlämnad och godkänd.

 2. Samtliga genomförda projekt ska slutredovisas till Boverket inom utsatt tid. Om projektet inte redovisas inom den utsatta tiden, eller om villkoren i bidragsbeslutet i övrigt inte har uppfyllts, kan Boverket återkalla bidragsbeslutet.

  För bidrag som beviljats före den 1 augusti 2020 gäller följande:

  Bidraget betalas ut när projektet är färdigställt, och den sökande har lämnat in slutredovisning, kostnadsredovisning och besiktningsprotokoll till Boverket och Boverket godkänt redovisningen av projektet. Besiktning sker på er bekostnad genom en besiktningsman som Boverket godkänt.

 3. Godkända besiktningsmän är personer med behörighet som:

  • certifierad kontrollansvarig
  • certifierad sakkunnig inom tillgänglighet, brand eller kulturvärden.
  • sakkunnig funktionskontrollant ventilation
  • certifierad energiexpert.

  Besiktning kan i förekommande fall även genomföras av ett ackrediterat företag som kontrollerar motordrivna anordningar, till exempel hissar.

  I "Relaterad information" finns en länk till en sökfunktion för att hitta certifierade personer som kan utföra besiktning inom olika sakområden.

 4. Besiktningsprotokollet ska visa att nödvändiga kontroller genomförts och att byggnadsprojektet uppfyller kraven i gällande bygglagstiftning. Besiktningsprotokollet ska skickas in tillsammans med slutredovisningen.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen