Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

När projektet är färdigt

Granskad:

Samtliga genomförda projekt ska slutredovisas till Boverket inom utsatt tid. Om projektet inte redovisas inom den utsatta tiden, eller om villkoren i bidragsbeslutet i övrigt inte har uppfyllts, kan Boverket återkalla bidragsbeslutet.

Redovisa i vår e-tjänst

Slutredovisning av beviljat bidragsprojekt görs i särskild e-tjänst. Slutredovisningen ska innehålla en redogörelse av de beviljade åtgärder som genomförts, kostnaderna för åtgärderna och hur målen för projektet har uppnåtts. Till slutredovisningen ska bifogas ett intyg av bidragsmottagarens revisor som styrker den ekonomiska redovisningens tillförlitlighet. Använd gärna den mall för revisorsintyg som finns under "Relaterad information". Revisorsintyget ska bifogas som fil i e-tjänsten.

Samtliga genomförda projekt ska slutredovisas till Boverket inom utsatt tid. Om projektet inte redovisas inom den utsatta tiden, eller om villkoren i bidragsbeslutet i övrigt inte har uppfyllts, kan Boverket återkalla bidragsbeslutet.

När betalas bidraget ut?

Bidraget får betalas ut i förskott med högst 75 procent i samband med beslut om bidrag. Förskottsutbetalningen sker i mån av tillgängliga medel. Slutlig utbetalning görs normalt när projektet är genomfört och slutredovisningen är inlämnad och godkänd. En förutsättning för utbetalning är dock att tillräckliga medel för utbetalning finns på Boverkets anslag för bidraget. I vissa fall kan utbetalningen dröja, till exempel när ett projekt redovisas året före utsatt tid för slutredovisning.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen