På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Det går att göra andra avsteg än de som Boverket ger exempel på

Granskad: 

I denna vägledning ges en rad exempel på områden där anpassningar och avsteg och från kraven i PBL har bedömts som möjliga av Boverket. Dessa möjligheter till anpassningar och avsteg finns reglerade i Boverkets föreskrift, ATA. Är det därutöver möjligt att göra några andra anpassningar och avsteg och vem avgör i så fall det?

Reglerna gäller såväl nybyggnad som ändring. Det finns många olika situationer och typer av byggnader som kan komma ifråga. Det kan handla om uppförande av tält och andra enklare byggnader, och det kan även handla om att inrymma tillfälliga anläggningsboenden i befintliga byggnader som hotell, skolor, sjukhus med mera.

Vägledningen innebär att Boverket pekar på områden inom vilka det kan vara lämpligt att göra avsteg i skälig omfattning. Den är ingen uttömmande beskrivning av alla avsteg som kan vara möjliga. Detta gäller dock inte i de fall det särskilt framgår av Boverkets föreskrifter och allmänna råd i ATA att anpassningar och avsteg inte får göras.

Anpassningar och avsteg måste i varje enskilt fall bedömas utifrån åtgärdens art, omfattning och varaktighet. Det är byggherren som ansvarar för att reglerna uppfylls. För att få ett startbesked ska byggherren kunna visa för byggnadsnämnden att åtgärden kan antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen