Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vägledning för att planera för handel

Granskad:

Vägledningen "Planera för handel" beskriver hur handeln intar en given plats i den strategiska planläggningen. Den förklarar också sambanden mellan obligatoriska plandokument och de mer frivilliga planeringsunderlagen som ortsanalyser och handelspolicyn. Dessa planeringsunderlag kan samverka för att nå en hållbar utveckling.

"Planera för handel" fokuserar på fem budskap som lyfts fram i vägledningen. Dessa budskap åskådliggörs i  kommunala exempel från stad till landsbygd och från Ystad i söder till Haparanda i norr. I budskapen och exemplen visas både de skyldigheter och möjligheter som plan- och bygglagen ger för att åstadkomma en hållbar handelsutveckling.

Samspel mellan olika intressen

Budskapen baseras på de allmänna intressena i lagstiftningen. I de allmänna intressena finns också det viktiga samspelet mellan kommersiell service och samhällsservice. Detta samlade serviceutbud är helt avgörande för om vårt samhälle kommer att kunna leva vidare.

Vägledningen riktar sig till planerare på kommunal nivå som tillsammans med andra kommunala tjänstemän och politiker, kan få stöd och hjälp av dess innehåll. Vägledningen kan också vara intressant för myndigheter på regional nivå, för tillsynsmyndigheter, handelns parter, övrigt näringsliv och fastighetsägare och med flera.

Stora delar av vägledningen finns i ett webbseminarium.

Du hittar mer information i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen