Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ämbetshus från 1920-talet blir modern skola

Granskad:

Stockholms stad behövde nya ytor för en gymnasieskola och beslutade att Ämbetshuset, ritat av Axel Lindegren under tidigt 1920-tal, skulle byggas om till en modern skola.

Exteriören på huvudbyggnaden till Anna Whitlocks gymnasium.
Denna kulturminnesmärkta byggnad som huserat olika ämbetsverk är numera en stor, välfungerande kommunal gymnasieskola. Foto: Maria Teder/Boverket

Från cellkontor till salar

Utredningen kring Anna Whitlocks gymnasium påbörjades 2015 och den ombyggda skolan stod klar 2018.

MAF Arkitektkontor, numera Tengbom, fick uppdraget att utforma den nya skolan där en av de främsta utmaningarna var att hitta ett sätt att låta den majestätiska historiska byggnaden med sina små cellkontor omvandlas till en modern, nytänkande gymnasieskola med stora salar och studielandskap.

Rivning av hjärtväggar

Huset består av två gatuflyglar och två sammanbindande gårdsflyglar som grupperas kring tre stora gårdar, vilket ger dagsljus till byggnadens alla rum. De fyra huskropparnas stomme består av ytterväggar och hjärtmurar. Helt avgörande för att kunna förverkliga skolan var att antikvarie godkände rivning av vissa hjärtväggar för att kunna skapa stora klassrum och andra stora lärytor. Resultatet blev att det skedde en del rivning i gårdsflygarna men inte i gatuflyglarna.

Interiör bild på klassrum med bord och stolar.
Ett av klassrummen. Foto: Maria Teder/Boverket

Antikvarisk förundersökning

Innan projektet påbörjade gjordes en omfattande antikvarisk förundersökning vilken ringade in särskilt känsliga och bevarandevärda byggnadsdelar, dessa var bland annat fasaderna, trapphusen, entréhallen och andra viktiga rum som sessionssalarna, samt taklandskapet. Den antikvariska förundersökningen blev en guide i utformningen av skolan. De nya fläktrummen följde befintliga takfall och utformades i koppar för att smälta in och all ventilation inne i byggnaden är dold ovan undertak ofta med akustikputs för att harmoniera med ursprunglig byggnad.

Återbrukade byggnadsdelar

Byggnadsdelar som var möjliga att återbruka renoverades och återmonterades, till exempel de hundratals dörrarna och fönstren. Entrén behövde utrustas med ny hiss för att bli tillgänglig och trappan behövde därför flyttas, trappans kalksten återanvändes i sitt nya läge. Dörrhål som inte nyttjades byggdes om till bokhyllor eller montrar. Generellt anpassade sig rumsdispositionen till befintliga vägglägena vilket resulterade i en ombyggnation med respekt för ursprunglig byggnad. 

Fördelen med ombyggnation

Anna Whitlocks gymnasium har stora ytor för spontana möten, umgänge och självstudier. De sociala ytorna är en positiv bieffekt av att projektet är en ombyggnation, eftersom det inte går att göra varje yta maximalt effektiv på samma sätt som i en nybyggnation. På så sätt blir byggnaden ännu mer generös.

Bristen på större rum resulterade i att matsalen fördelades över fler mindre rum. Resultatet är en lugn lunchmiljö med god akustik. Matrummen ger en känsla av restaurang snarare än skolmatsal.

Fakta om Anna Whitlocks gymnasium

Kommun: Stockholm

Färdigställd: 2018 (ursprung klart 1926)

Arkitekt: MAF Arkitektkontor, numera Tengbom

Ägare: AB Balder

Bruttoarea: 23 000 m2

Antal elever: Ritades för 2 200 elever (år 2018)

Årskurser: Gymnasium

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen