Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Äldre regler om planering

Granskad:

Statliga myndigheter har sedan 1949 publicerat handböcker om planläggning. Handböckerna används vid tolkning av befintliga planer.

Över tid har det varierat vilka bestämmelser som använts i planer och vad som ingått i dem. Olika handböcker har använts under olika tidsperioder. Som hjälp vid tolkning av befintliga planer används den handbok som användes när planen togs fram. Alla äldre handböcker finns inskannade och går att hitta i listan nedan. Även de vägledningar som endast funnits som webbaserad handbok på PBL kunskapsbanken finns sparade som PDF:er, en för varje tidsperiod.

Handbokshistorik

Sedan 1 maj 2011 publiceras Boverkets vägledning om handläggning av PBL-ärenden på PBL kunskapsbanken som är en helt webbaserad handbok. Föregångaren till denna vägledning är "Boken om detaljplan och områdesbestämmelser", som ofta kallas Trädboken. Den gavs ursprungligen ut inför plan- och bygglagens ikraftträdande 1 juli 1987. Innehållet reviderades 1993, 1996 och 2002. I slutet av listan hittar du sex publikationer som är föregångare till "Boken om detaljplan och områdesbestämmelser". Böckerna gavs ut av Kungliga byggnadsstyrelsen och Statens planverk mellan 1949 och 1980.

PBL kunskapsbanken med planbestämmelser från 1 maj 2011 till 30 september 2020

PBL kunskapsbanken - en handbok om plan och bygglagen

Omslag för utdrag ur PBL kunskapsbanken.

Planbestämmelser för detaljplan 1 augusti 2018 - 30 september 2020

 

Ladda ner

PBL kunskapsbanken - en handbok om plan och bygglagen

Omslag för utdrag ur PBL kunskapsbanken.

Planbestämmelser för detaljplan 2 juli 2017 - 31 juli 2018

Ladda ner

PBL kunskapsbanken - en handbok om plan- och bygglagen

Omslag för utdrag ur PBL kunskapsbanken.

Planbestämmelser för detaljplan 5 juli 2016 - 1 juli 2017.

Ladda ner

PBL kunskapsbanken - en handbok om plan- och bygglagen

Omslag för utdrag ur PBL kunskapsbanken.

Planbestämmelser för detaljplan 2 januari 2015 – 4 juli 2016.

Ladda ner

PBL kunskapsbanken - en handbok om plan- och bygglagen

Omslag för utdrag ur PBL kunskapsbanken.

Planbestämmelser för detaljplan 3 november 2012 - 1 januari 2015.

Ladda ner

PBL kunskapsbanken - en handbok om plan- och bygglagen

Omslag för utdrag ur PBL kunskapsbanken.

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 - 31 december 2014.

Ladda ner

Boken om detaljplan och områdesbestämmelser Planverket 1987 och Boverket 1993 till 2002

Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. 2002 års revidering. Boverkets allmänna råd 2002:1

Omslag boken om detaljplan
Ändringar av texten från 1996 har gjorts på grund av ändrad lagstiftning och vunna erfarenheter. Ladda ner

Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. 1996 års revidering. Boverkets allmänna råd 1996:1.

Omslag för boken om detaljplan
Detta andra nytryck av handboken gavs ut av Boverket 1996. I marginalen finns ändringsmarkeringar. Ladda ner

Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. 1993 års revidering. Boverkets allmänna råd 1993:3.

Omslag för boken om detaljplan
Detta nytryck av handboken gavs ut av Boverket 1993. I marginalen finns ändringsmarkeringar. Ladda ner

Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. Statens planverk 1987

Omslag boken om detaljplan

Ändring av detaljplan

Ändring av detaljplan. Boverkets allmänna råd 1991:2

Omslag för skriften "Ändring av detaljplan""

En ändring i PBL den 1 juli 1991 innebar bland annat att "ändring av detaljplan" fick en annan innebörd än tidigare.

Ladda ner

Handläggning av plan- och byggnadsärenden planverket 1970, 1976 och 1980

Handläggning av plan- och byggnadsärenden. Statens planverk publikation nr 29. Andra upplagan från 1980

Omslag för publikationen
Ny upplaga. Ladda ner

Handläggning av plan- och byggnadsärenden. Statens planverk publikation nr 29. 1976

Omslag för publikationen
Ny upplaga. Ladda ner

Handläggning av plan- och byggnadsärenden. Statens planverk publikation nr 29. 1970

Omslag för publikationen

Beteckningar på plankartor av Byggnadsstyrelsen 1949 och Planverket 1970 samt 1976

Detaljplaneanvisningar - anvisningar för upprättande av detaljplaneförslag

Omslagsbild på publikationen
En omarbetning och komplettering av anvisningarna från 1970. Ladda ner

Beteckningar – bestämmelser, anvisningar för upprättande av detaljplaneförslag. Statens planverk publikation nr 37. 1970.

Omslag för publikationen
Revidering av 1949 års anvisningar angående planbeteckningar och planbestämmelser. Ladda ner

Anvisningar angående beteckningar på plankartor. Kungliga byggnadsstyrelsens publikation 1950:2

Omslag för publikationen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen