På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Fuktsäkerhet

Syftet med reglerna om fuktsäkerhet är att styra byggnaders utformning och konstruktion så att fukt inte orsakar skador som kan påverka människors hygien eller hälsa.

Enligt plan- och bygglagen ska byggnadsverk ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön. Enligt plan- och byggförordningen ska byggnadsverk vara projekterade och utförda så att de inte medför en oacceptabel risk för användarnas eller grannarnas hygien eller hälsa, särskilt inte som följd av förekomst av fukt i delar av byggnadsverket eller på ytor inom byggnadsverket. I Boverkets byggregler, BBR, finns krav på att byggnader och deras installationer ska utformas så att fukt inte orsakar skador, lukt eller mikrobiell växt som kan påverka hygien eller hälsa.

Ett systematiskt fuktsäkerhetsarbete ger förutsättningar för lämpliga

  1. tekniska lösningar och materialval,
  2. väderskydd för materialen och byggnaden i byggskedet samt
  3. kontroller av fuktsäkerheten.

Reglerna i BBR innehåller funktionskrav. De stöder fuktsäkerhetsprojekteringen och kontrollarbetet i projekteringen och byggandet.

Fuktsäkerhetsarbetet ingår i hela byggprocessen.

  1. Planering – Utredning av viktiga förutsättningar för byggnadens fuktsäkerhet.
  2. Fuktsäkerhetsprojektering – Kontroll av att byggnadens utformningsdetaljer och tekniska lösningar kan förväntas uppfylla minst de fuktsäkerhetskrav som finns i BBR. I fuktsäkerhetsprojekteringen ingår också att föreskriva fuktsäkerhetsåtgärder i byggskedet och driftsinstruktioner för underhållet så att fuktsäkerheten kan bibehållas i byggnaden. En metod för fuktsäkerhetsprojektering är Branschstandard ByggaF – metod för fuktsäker byggprocess. Metoden förvaltas av Fuktcentrum vid Lunds Tekniska Högskola.
  3. Fuktsäkerhet under byggskedet – Det kontrollarbete som krävs för att följa upp att fuktsäkerhetsåtgärderna genomförs, kontroll av uttorkning och kontroll av att bygghandlingar och monteringsanvisningar följs.
  4. Fuktsäkerhet i förvaltningsskedet – Den löpande kontroll och det underhållsarbete som behövs för att hålla byggnaden i stånd under bruksskedet.

Här kan du läsa mer om fuktsäkerhetsprojektering. 

Läs mer om Branschstandard ByggaF under Relaterad information.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej