Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler

Granskad:

Du har kommit till en lättläst sida om
Boverkets investeringsbidrag.

Senast 1 december varje år
kan ni söka investeringsbidrag hos Boverket.
Investeringsbidraget är till allmänna samlingslokaler.
Boverket beslutar om ni får bidraget i maj året efter.

Boverket kan ge investeringsbidrag
till nybyggnad, ombyggnad
och köp av allmän samlingslokal.
Men också till reparationer,
sådant som gör lokalen mer tillgänglig
och sådant som gör att ni spar energi.

Med allmänna samlingslokaler menar vi
sådana lokaler som ideella organisationer äger
eller använder.

Boverket ger bidrag till hela kostnaden
för att göra samlingslokalen mer tillgänglig
för personer med funktionshinder.
Till annat kan Boverket ge investeringsbidrag
med som mest 50 procent av kostnaden.
För att ni ska få investeringsbidrag
ska kommunen vara med och betala
minst 30 procent av kostnaden.

Det är viktigt att inte börja projektet
innan Boverket beslutar om investeringsbidraget.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen