Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Anpassning av gemensamma utrymmen i hyres- eller bostadsrättshus

Granskad:

Om du har ett hyreshus, kooperativt hyreshus eller bostadsrättshus kan du få stöd för att anpassa gemensamma utrymmen så att de fungerar bättre för äldre personer som vill bo kvar. Du kan få upp till 200 000 kronor i stöd för att till exempel bygga en ramp i entrén eller ordna förvaringsutrymmen för rullatorer och rullstolar.

Logga in i e-tjänsten

För att söka stödet behöver du logga in i vår e-tjänst. Som inloggad kan du även komplettera en påbörjad ansökan, eller titta på beslutade ansökningar via Mina sidor. Du behöver e-legitimation för att logga in.

Vem kan söka stödet?

Exempel på vilka som kan söka och få stödet är allmännyttiga bostadsföretag, privata fastighetsägare, kooperativa hyresrättsföreningar och bostadsrättsföreningar.

Anpassningen ska öka möjligheten att bo kvar

Stödet är till för att äldre personer som redan bor i en lägenhet ska kunna bo kvar där. För att få stöd för anpassningen ska den alltså öka äldre personers möjlighet att bo kvar i sina bostäder i hyreshus, kooperativa hyreshus eller bostadsrättshus.

Stödet gäller bara anpassningar i husets gemensamma utrymmen, som till exempel portar, soprum, tvättstugor och trapphus. Anpassningen kan förbättra antingen tillgängligheten eller tryggheten, eller både och.

Exempel på anpassningar du kan få stöd för:

 • Tillgänglighetsåtgärder i entréer, soprum och tvättstuga
 • Ramp för rullstol eller rullator
 • Automatisk dörröppning i porten
 • Markarbeten och hårdgörning i och i anslutning till byggnaden
 • Förbättrad ljusmiljö
 • Förbättrad ljudmiljö
 • Förvaringsutrymme för rullstolar och rullatorer
 • Tryggare miljöer för att ta sig till gemensamma utrymmen
 • Skapande av öppna ytor
 • Solskydd

Du kan få stöd även för andra anpassningar än exemplen i listan. Länsstyrelsen prövar om den anpassning du vill göra uppfyller kraven för stödet.

Du kan få upp till 200 000 kronor i stöd.

Stödet motsvarar en fjärdedel av anpassningskostnaden, men det högsta beloppet som går att få är 200 000 kronor:

 1. Du anpassar gemensamma utrymmen för 700 000 kronor. Du får stöd för en fjärdedel av kostnaden, alltså 175 000 kronor.
 2. Du anpassar gemensamma utrymmen för 2 miljoner kronor. En fjärdedel av det är 500 000, vilket är mer än maxbeloppet. Du får därför ut 200 000 kronor.

Anpassningen ska vara färdig inom två år

Byggtiden för anpassningen får inte vara längre än maximalt två år, räknat från att anpassningsåtgärden påbörjas till att den är färdig.

Anpassningen räknas som färdigställd när kommunens byggnadsnämnd har lämnat antingen slutbesked eller interimistiskt slutbesked. Om anpassningen inte kräver slutbesked räknas den som färdigställd när den är färdigbyggd och avslutad.

Du får inte ta emot andra statliga stöd eller vara på obestånd

Du kan inte få stöd för att anpassa gemensamma utrymmen om du samtidigt får ett annat statligt stöd för att göra anpassningen.

Du kan inte heller få stödet om företaget:

 • har skulder för svenska skatter, eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten
 • är i likvidation
 • är i försatt i konkurs.

Processen hjälper dig genom de olika stegen för att söka, få och följa upp stödet

På sidan om processen för att söka och få stödet för att anpassa gemensamma utrymmen hittar du en genomgång av när du kan ansöka, när du får utbetalningen och vad som gäller för exempelvis återbetalning och uppföljning.

Process för att söka och få stödet för att anpassa gemensamma utrymmen i hyres eller bostadsrättshus

Utförlig men inte heltäckande information

Den här webbsidan innehåller utförlig men inte heltäckande information. För att få en fullständig bild av de regler som gäller för stödet behöver du tillgång till både Förordning (2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer och BFS 2016:9 - BÄL 1 Boverkets föreskrifter om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer.

Förordning (2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer (på Sveriges riksdags webbplats)

Boverkets föreskrifter (2016:9) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen