Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Samarbete i klimatfrågor och urbanisering i Östafrika

Granskad:

Boverket ingår som partner i det SIDA-finansierade programmet ‘Strengthened institutions for a sustainable climate. Syftet är att stärka, afrikanska institutioners kapacitet att hantera klimatförändringar och urbanisering. Programmet genomförs genom förändringsprojekt som drivs av organisationer i Etiopien, Kenya, Mocambique, Rwanda, Uganda och Zimbabwe. I programmet, som leds av Naturvårdsverket, ingår flera svenska myndigheter, däribland Boverket.

Programmets övergripande mål är att bidra till genomförandet av Parisavtalet och flera av de Globala målen för hållbar utveckling, framför allt nummer 13 om klimatåtgärder, nummer 11 om hållbara städer och samhällen och nummer 16 om fred, rättvisa och starka institutioner.

Ett övergripande fokus ligger på bra styrelseformer och på hur institutioner kan stärkas för att bättre möta de utmaningar som bland annat klimatförändringarna och migrationen till städer medför. En viktig del i programmet är peer-to-peer-interaktion, där svenska experter från de deltagande myndigheterna bidrar med kunskap och stöd till projekten som ingår. Projekten stöds bland annat genom teknisk rådgivning, utbildning och erfarenhetsutbyte mellan de deltagande länderna. Möten och kunskapsutbytet dels mellan de svenska experterna och deltagande länder men också deltagande länder emellan bidrar i högsta grad både till projektens och till hela programmets resultat.

Boverket stöttar projekt i Kenya och Uganda som handlar om utbildning inom fysisk planering baserad på aktivt deltagande från boende (social planning) och klimatfrågor. Boverket stöttar även projekt i Zimbabwe som handlar om trafikplanering och om att ta fram nationella riktlinjer för hållbar stadsplanering ur trafiksynpunkt.

Programmet finansieras av Sida och pågår under åren 2018–2024.

Läs mer om programmet och projekten som ingår på Naturvårdsverkets webbplats via länken i Relaterad information.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen