Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Risker för brandgasspridning mellan brandceller

Granskad:

Det är viktigt att ta hänsyn till risken för spridning av brandgaser vid utformning av ventilationssystem. Här får du vet mer om hur du kan hantera dessa risker.

Olika sätt att dimensionera brandskyddet

Vilket brandskydd som krävs beror på hur stort skyddsbehovet är för den aktuella verksamheten och byggnaden. Byggherren väljer den utformning som är lämplig för att uppfylla byggreglernas funktionskrav. Med en analytisk dimensionering av brandskyddet ska den valda lösningen verifieras med dokumenterad beräkning eller provning. Den analytiska dimensioneringen ger möjlighet att välja anpassade lösningar som uppfyller kraven i BBR.

Konsekvenser för byggnaden 

Om det finns risk för spridning av brandgas mellan brandceller kan det leda till konsekvenser för byggnaden:

 • Försämrad möjlighet till utrymning
 • Ökad risk för att människor skadas av brandgaser och brand.

Att tänka på när du gör en riskanalys

När du gör en riskanalys behöver du värdera dels sannolikheten för att ett inomhusklimatproblem ska uppstå dels konsekvensen av problemet. Nedan presenteras exempel på faktorer som påverkar sannolikhet respektive konsekvens.

Faktorer som påverkar sannolikheten för problem:

 • Felaktig projektering och drift.

Faktorer som påverkar konsekvensen av ett problem:

 • Förändringar i byggnaden som påverkar brandsäkerheten.

Läs mer om hur du gör en riskbedömning på webbsidan ”Riskbedömning i praktiken”. Se länk i ”Relaterad information”.

Det här kan du göra för att minska risken

Här får du exempel på möjliga åtgärder som kan minska risken i olika skeden. 

När byggnaden ska projekteras

 • Säkerställ skydd mot brandspridning via kanalsystemen
 • Säkerställ strömförsörjning till fläktar vid brand.
 • Planera för säkrad driftstid och temperaturtålighet för frånluftsfläkt

När byggnaden byggs

 • Uppdatera riskanalysen med eventuella förändringar sedan projekteringen
 • Säkerställ att uteluftsdon med stormskydd används

När byggnaden förvaltas

 • Kontrollera att tillfällig drift fungerar vid brand
 • Kontrollera att frysskydd av komponenter fungerar i ventilationssystemet

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen