Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Torg

Granskad:
Lekmöjligheter på Sveatorget i Borlänge. Foto: Maria Eggertsen Teder/Boverket

Torg är viktiga mötesplatser och rumsliga uttryck för de demokratiska värderingar som vårt samhälle bygger på. Traditionellt var torget lokalsamhällets hjärta, och besöktes för att handla, få veta de senaste nyheterna och göra sin röst hörd. Så är det även idag på många håll, samtidigt som det finns torg som snarare skapar känslor av utsatthet och otrygghet. Det beror såväl på hur torget är utformat som på vilka aktiviteter som pågår på torget och i dess närhet. Upplevelsen kan variera under olika tider på dygnet och året.

Torg är platser att uppehålla sig på utan att behöva ha ett ärende dit, eller platser att slå sig ner på för en paus mellan olika ärenden. De kan även vara platser för handel, politiska manifestationer och andra organiserade stormöten. Torg är offentliga rum där olikheter måste kunna få plats – öppenhet och tolerans, liksom överblickbarhet, är viktiga perspektiv när torg planeras, byggs och förvaltas. Sittplatser, belysning och markbeläggning behöver gestaltas och placeras med omsorg och eftertanke. Att sitta enskilt eller i grupp, i sol eller skugga, att synas eller att betrakta andra – behoven är olika och alternativa sittmöjligheter bjuder in fler målgrupper att uppehålla sig på platsen. Sittmöjligheter utmed en fasad erbjuder överblick och samtidigt skydd för ryggen, något som uppfattats som tilltalande av många vid platsobservationer. Offentlig konst i form av skulpturer får inte sällan tjäna som sitt- eller lekredskap, vilket bör beaktas vid materialval och placering.

Exempel

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen