På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Förelägganden

Om det skett en överträdelse av bestämmelser, domar eller beslut som omfattas av byggnadsnämndens tillsyn kan nämnden under vissa förutsättningar besluta om olika typer av förelägganden för att åstadkomma rättelse eller genomförande av en åtgärd.

Förelägganden kan i olika utsträckning kombineras med verkställighetsmedel, till exempel vite och handräckning

Film om förelägganden

Boverket har spelat in en film om förelägganden. På filmen ser vi Johan G Nilsson, länsjurist i Jönköpings län förklara vad som kan vara viktigt att tänka på vid utformningen av förelägganden. Klicka på play-knappen för att starta filmen.

Lovföreläggande

Lovföreläggande ska användas när en åtgärd som kräver lov har vidtagits utan lov, om det är sannolikt att lov kan ges för åtgärden.

Föreläggande om underhållsutredning

Föreläggande om underhållsutredning får användas när det finns brister i underhållet av ett byggnadsverk.

Åtgärdsföreläggande

Åtgärdsföreläggande får användas när en åtgärd som skulle ha vidtagits enligt bestämmelser eller beslut som omfattas av byggnadsnämndens tillsyn inte har vidtagits.

Rättelseföreläggande

Rättelseföreläggande får användas när det på en fastighet eller ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd som strider mot bestämmelser eller beslut som omfattas av byggnadsnämndens tillsyn.

Rivningsföreläggande

Rivningsföreläggande får användas när ett byggnadsverk är förfallet eller skadat i väsentlig omfattning och inte har satts i stånd inom skälig tid.

Föreläggande om ökad trafiksäkerhet

Föreläggande om ökad trafiksäkerhet får användas när ett byggnadsverk inom område med detaljplan innebär stora olägenheter för trafiksäkerheten på grund av ändrade förhållanden.

Föreläggande om ökad trafiksäkerhet innebär att byggnadsverket antingen ska tas bort eller att det ska vidtas någon annan åtgärd med byggnadsverket som avhjälper eller minskar olägenheterna. Det kan också innebära att stängsel ska anordnas eller att utfart eller annan utgång mot gator eller vägar ska ändras.

Föreläggande om stängsel kring industrianläggningar som inte längre används

Föreläggande om stängsel kring industrianläggningar får användas när ett byggnadsverk för industriändamål inte längre används och det finns risk för olycksfall. Föreläggandet innebär att stängsel ska anordnas. 

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej