Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Försörjande ekosystemtjänster

Granskad:

De försörjande ekosystemtjänsterna är fysiska tjänster som är ett direkt resultat av naturens arbete. Exempel är bland annat den mat vi får från växter och djur, färskvatten, förnybara bränslen och genetiska material. De utgör samhällets resursbas.

3.1 Matförsörjning

Illustration: The New Division/Boverket

Ekosystemen ger oss mat genom möjligheter till odling, djurhållning, fiske och jakt.

3.2 Vattenförsörjning

Illustration: The New Division/Boverket

Ekosystemen lagrar, renar och reglerar tillgången till vatten för dricksvatten, bevattning av grödor och andra ändamål.

3.3 Råvaror

Illustration: The New Division/Boverket

Växter och djur ger oss råvaror och material som virke, läder, biokemikalier och gödsel.

3.4 Energi

Illustration: The New Division/Boverket

Ved, grödor och biologiska restprodukter kan ge oss värme och energi genom biogas och andra bränslen.

Boverket har tillsammans med Naturvårdsverket och föreningen C/O City tagit fram ikoner och illustrationer om ekosystemtjänster som är fria att använda för alla som vill. Ikonerna och manualen för användning hittar du i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen