På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Andra regler och vägledningar

Granskad: 

Andra myndigheter har också regler och vägledningar som kan beröra skydd mot buller i tillfälliga anläggningsboenden. Nedan följer en kort sammanfattning av de regler Boverket identifierat.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (2009:2) om arbetsplatsens utformning ställer krav på den miljö som en arbetstagare visas i. Däribland ställs det krav på bullerskydd. Dessa regler gäller även för tillfälliga anläggningsboenden.

Dessutom finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om buller (AFS 2005:16), beskrivet vilken exponering för buller som kan accepteras.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten ger i sitt allmänna råd (2014:13) om buller inomhus rekommendationer för tillämpningen av 9 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) i fråga om vad som utgör en olägenhet för människors hälsa. I råden finns exempelvis rekommenderade riktvärden för sovrum i tillfälligt boende.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen