På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Andra regler och vägledningar

Granskad:

Andra myndigheter har också regler och vägledningar som kan beröra skydd mot buller i tillfälliga anläggningsboenden. Nedan följer en kort sammanfattning av de regler Boverket identifierat.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (2009:2) om arbetsplatsens utformning ställer krav på den miljö som en arbetstagare visas i. Däribland ställs det krav på bullerskydd. Dessa regler gäller även för tillfälliga anläggningsboenden.

Dessutom finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om buller (AFS 2005:16), beskrivet vilken exponering för buller som kan accepteras.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten ger i sitt allmänna råd (2014:13) om buller inomhus rekommendationer för tillämpningen av 9 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) i fråga om vad som utgör en olägenhet för människors hälsa. I råden finns exempelvis rekommenderade riktvärden för sovrum i tillfälligt boende.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen