Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Följ upp strategi och åtgärder för att hantera risker i handläggning av lovärende och genomförandet

Granskad:

Att följa upp arbetet med riskhantering i handläggning av lovärenden och genomförandet av lovärenden handlar om att följa upp hur riskfrågor i beslutet om lov och startbesked tagits omhand under genomförandet och därefter slutbeskedet. Men det handlar också om att följa upp hur det gick att arbeta med riskhantering i handläggningen.

Återkoppla om strategin för riskhantering som underlag för riskhantering vid planläggning

Boverket föreslår att regionen och kommunen tar fram en strategi för riskhantering. Om kommunen utgår från strategin i beredning av beslut är det av vikt att följa upp hur det gick att utgå från den och att återkoppla resultatet av uppföljningen till de som arbetar med att ta fram eller utveckla strategin för riskhantering.

Uppföljning av strategin kan du läsa mer om under Strategi för riskhantering inför planläggning eller beredning av beslut enligt PBL.

Uppföljning

Följ upp att utgå från översiktsplan, enskilda ärenden, typer av ärenden

Uppföljning av riskhantering i handläggning av lovärenden och genomförandet är av olika slag. Det kan handla om att följa upp:

  • Hur det fungerade att använda översiktsplanen som grund för arbetet med riskhantering.
  • Riskhanteringen i det enskilda ärendet och eventuella åtgärder för att hantera risker. Det kan handla om ifall byggherren har genomfört åtgärderna; om de haft den effekt som avsetts; om de var tillräckliga.
  • Riskhanteringen i olika typer av lovärenden, som exempelvis ett visst geografiskt område eller lov för viss typ av byggnad.

Det kan också finnas vissa möjligheter att följa upp beslut om lov i samband med byggnadsnämndens tillsyn.

Uppföljning av strategi och åtgärder för att hantera risker i tillsynsprocessen kan du läsa om på sidan Följ upp strategi och åtgärder i tillsynsprocessen.

Följ upp strategi och åtgärder för att hantera risker i tillsynsprocessen

Uppföljning av åtgärder för att hantera risker kan du läsa mer om under Strategi för riskhantering inför planläggning eller beredning av beslut enligt PBL.

Uppföljning

Kontrollplanen är ett bra verktyg för uppföljning

Ett bra verktyg för riskhantering under handläggning av genomförandet är de kontroller som byggherren ska genomföras enligt kontrollplanen och som kan kontrolleras vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. Byggherrens kontrollplan är nämligen grunden för kontrollsystemet i plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Följ upp strategi och åtgärder för att hantera risker under byggprocessen

Byggprocessen och byggherrens ansvar kan du läsa mer om på sidan.

Byggprocessen

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen