På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Utbetalning av återställningsbidraget

Kommunen ska betala ut återställningsbidraget till sökanden när åtgärden har utförts och kostnaderna har redovisats.

Kostnadsredovisningen kan bestå av till exempel fakturaunderlag eller kvitton på utförda arbeten. Eftersom endast sådana kostnader som sökanden har lagt ut för åtgärden ersätts, kan en sökande inte få bidrag för kostnader till den del dessa täcks av annan ersättning, till exempel försäkringsersättning. (Proposition 2017/18:80 sid. 82.) Sökanden kan alltså aldrig få ett högre belopp än vad sökanden betalat för åtgärden, oavsett om kostnaderna understiger det belopp som kommunen har beviljat (proposition 2017/18:80 sid. 81).

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej