Ansök om validering av dina yrkeskvalifikationer

Om du vill arbeta i ett EU/EES-land där ditt yrke är reglerat måste du få dina kvalifikationer (utbildning och arbetslivserfarenhet) officiellt erkända innan du kan börja arbeta. I yrkeskvalifikationsdirektivet (Europaparlamentets- och rådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer 2005/36/EG) finns regler som underlättar för dig som vill arbeta med reglerade yrken i EU/EES-länder.

Med reglerat yrke menas yrkesverksamhet där det direkt eller indirekt ställs krav på att den som ska arbeta har vissa bestämda kvalifikationer. Med sådana kvalifikationer menas exempelvis en särskild utbildning eller yrkeserfarenhet.

Boverket är behörig myndighet i fråga om:

 • energiexperter,
 • sakkunniga inom brandskydd,
 • sakkunniga funktionskontrollanter,
 • sakkunniga rörande kulturvärden,
 • sakkunniga rörande tillgänglighet,
 • kontrollansvariga, och
 • yrkesverksamhet avseende kontroll av hissar och vissa andra motordrivna anordningar.

Utländsk utbildning och yrkeserfarenhet bedöms och valideras av Boverket. Därefter utfärdar Boverket ett beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer. Boverket har också möjlighet att genomföra språkkontroll. Efter att ha fått Boverkets beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer kan den sökande vända sig till lämpligt certifierings- eller ackrediteringsorgan, som prövar övriga förutsättningar för certifiering eller ackreditering.

Vill du ha dina yrkeskvalifikationer validerade skickas ansökan till:

registraturen@boverket.se

I ansökan ska följande uppges:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Nationalitet
 • Vilket yrke som avses

I e-postmeddelandet ska du bifoga de handlingar som du åberopar till stöd för din ansökan.

Via menyn hittar du mer information som detaljerat beskriver valideringen vid olika yrkesgrupper.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej