På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ansök om validering av dina yrkeskvalifikationer

Om du vill arbeta i ett EU/EES-land eller Schweiz där ditt yrke är reglerat måste du få dina kvalifikationer (utbildning och arbetslivserfarenhet) officiellt erkända innan du kan börja arbeta. I yrkeskvalifikationsdirektivet (Europaparlamentets- och rådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer 2005/36/EG) finns regler som underlättar för dig som vill arbeta med reglerade yrken i EU/EES-länder eller Schweiz.

Om du vill utöva ett yrke som är reglerat i Sverige kan du ansöka om att få erkännande av dina yrkeskvalifikationer av Boverket. Förutsättningarna för detta är att du uppfyller de formella kvalifikationerna genom lämplig utbildning från ett annat EU/EES-land eller Schweiz. Om yrket är reglerat i det andra EU/EES-landet eller Schweiz, kan du genom uppvisande av kompetensbevis ansöka om erkännande. I annat fall ska du ha arbetat på heltid inom det aktuella yrket i ett år eller på halvtid i två år under den senaste tioårsperioden. Övriga kriterier återfinns i lag (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer samt förordning (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Har du utbildning och arbetslivserfarenhet från Sverige ska du vända dig direkt till ett av certifieringsorganen för prövning av om dina kvalifikationer är tillräckliga för att få certifiering.

Har du utbildning från ett land utanför EU/EES-området eller Schweiz ska du vända dig till myndigheten Universitets- och högskolerådet (UHR) för att validera din utbildning och få ett beslut om vad den motsvarar i det svenska utbildningssystemet. Länk till Universitets- och högskolerådet finns i "Relaterad information".

För erkännande av yrkeskvalifikationer mellan EU och Storbritannien, gäller i korthet följande från och med den 1 januari 2021:

 • Ett redan fattat beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer är gällande även efter Storbritanniens utträdesdag ur EU.
 • Ansökningar om erkännande för stadigvarande yrkesutövning till/från Storbritannien som lämnades in senast den 31 december 2020 kommer att behandlas klart enligt EU-regelverk.
 • Ansökningar om erkännande av yrkeskvalifikationer för tillträde till reglerat yrke till/från Storbritannien som lämnas in från och med den 1 januari 2021 omfattas inte längre av EU-bestämmelserna.

Enligt det handels- och samarbetsavtal som nu slutits mellan EU och Storbritannien kommer det vara möjligt för de olika yrkeskategorierna att gå samman och ansöka om att förhandlingar inleds om att upprätta avtal med Storbritannien om erkännande av yrkeskvalifikationer per yrkeskategori. För mer information, se länk i "Relaterad information".

Med reglerat yrke menas yrkesverksamhet där det direkt eller indirekt ställs krav på att den som ska arbeta har vissa bestämda kvalifikationer. Med sådana kvalifikationer menas exempelvis en särskild utbildning eller yrkeserfarenhet.

Boverket är behörig myndighet i fråga om:

 • energiexperter,
 • sakkunniga inom brandskydd,
 • sakkunniga funktionskontrollanter,
 • sakkunniga rörande kulturvärden,
 • sakkunniga rörande tillgänglighet,
 • kontrollansvariga, och
 • yrkesverksamhet avseende kontroll av hissar och vissa andra motordrivna anordningar.

Utländsk utbildning och yrkeserfarenhet bedöms av Boverket. Utbildningen valideras av Universitets- och högskolerådet, efter ansökan om yttrande från Boverket. Därefter handlägger Boverket ärendet och utfärdar, om kraven är uppfyllda, ett beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer. Efter att ha fått Boverkets beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer kan den sökande vända sig till lämpligt certifieringsorgan, som prövar övriga förutsättningar för certifiering.

Vill du ha dina yrkeskvalifikationer validerade skickas ansökan till:

registraturen@boverket.se

I ansökan ska följande uppges:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Nationalitet
 • Vilket yrke som avses

I e-postmeddelandet ska du bifoga de handlingar som du åberopar till stöd för din ansökan. Exempel på sådana handlingar:

 • Tjänstgöringsintyg inklusive eventuella referenser samt utbildningsbevis, om yrket inte är reglerat i det land inom EU/EES eller Schweiz där kvalifikationerna har förvärvats
 • Kompetensbevis från certifieringsorgan, om yrket är reglerat i det land inom EU/EES eller Schweiz där kvalifikationerna har förvärvats

Via menyn hittar du mer information som detaljerat beskriver valideringen vid olika yrkesgrupper.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen