Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ändamålskatalogen

Ändamålskatalogen är ett verktyg för att benämna olika byggnadsdelar utifrån vad byggnadsdelarna har för ändamål. Syftet är att klassa byggnadsdelars ändamål på ett enhetligt sätt.

Ändamålskatalogen främjar en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen i en digital miljö. Vägledningen om ändamål inklusive referenser och bilder saknar rättsverkan. Boverket friskriver sig från ansvar för all form av skada som kan uppkomma vid användningen av denna katalog. Genom att använda katalogen godkänner du dessa villkor. 

Information om Ändamålskatalogen och villkor för användning


Tillbaka till toppen