Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ta fram planhandlingar

Granskad:

Att ta fram planhandlingar innebär att regionen respektive kommunen arbetar in resultatet i planhandlingarna. Målet är att göra allt relevant underlag från kartläggning, analysering och värdering av risker tillgängligt för de som är berörda av planförslaget. Av planhandlingarna är det bra om det framgår hur regionen respektive kommunen avser att hantera de risker som behöver beaktas för att planen ska vara lämplig.

Ta fram planhandlingar i vägledning om riskhantering i planläggning och byggande

Denna sida kompletterar den grundläggande informationen om att arbeta in resultatet från arbetet med riskhantering i planhandlingar i vägledning om riskhantering i planläggning och byggande med information inriktad på planläggning intill transportleder för farligt gods.

Ta fram planhandlingar

Innehåll i planhandlingar

Här är några punkter som kan vara bra att ha i åtanke när regionen eller kommunen ska ta fram planhandlingar och då arbetar in resultaten från arbetet med riskhantering i planhandlingarna:

  • Att vara transparenta och redogör för det som ligger till grund för bedömning och beslut.
  • Att redogöra för de osäkerheter som finns och hur de påverkat värderingen av riskerna.
  • Att inkludera kända framtida förändringar.
  • Att identifiera vilka risker som ska säkerställas genom åtgärder som regleras i planen liksom vilken effekt regionen respektive kommunen väntar sig att åtgärderna ska ha.
  • Att beskriva hur effekten av dessa åtgärder säkerställs över tid.
  • Att beskriva hur eventuella åtgärder ska genomföras.

Enligt Boverkets föreskrifter om planbeskrivning ska alla planbestämmelser motiveras i planbeskrivningen. Där kan kommunen förklara varför bestämmelsen finns i planen och vad den tillgodoser. Motivet kan också förklara samband mellan olika regleringar i planen och hur de tillsammans bidrar till att en risk hanteras.

Motiv till detaljplanens reglering

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen