Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Grafiskt material för ekosystemtjänster

Granskad:

På den här sidan kan du hitta och ladda ner användbart material som ikoner och illustrationer för ekosystemtjänster. Du kan använda materialet för att illustrera värden och funktioner i stadens parker, natur och omland som vi människor är helt beroende av.

Ikoner fria att använda

Boverket har på regeringens uppdrag tagit fram en vägledning som riktar sig till dig som arbetar med planering, byggande och förvaltning av städer och tätorter. Den handlar om varför och hur vi kan arbeta med ekosystemtjänster och på så sätt skapa en både mer hållbar och en bättre livsmiljö.

Som en del av vägledningen har Boverket tillsammans med Naturvårdsverket och C/O City tagit fram ikoner som är fria för alla som vill att använda – sätt dem på en karta, använd dem i presentationer, eller tryck dem i informationsmaterial!

Bildrättigheter – erkännande/inga bearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-ND 4.0)

Du har tillstånd att dela, kopiera och vidaredistribuera materialet oavsett medium eller format för alla ändamål, även kommersiellt. Licensgivaren kan inte återkalla dessa friheter så länge du följer licensvillkoren:

Erkännande

Erkännande — du måste ge ett korrekt erkännande där upphovsrättsinnehavaren (The New Division/Boverket) står angiven i anslutning till bilden, alternativt ange en länk till mer information om upphovsrätten (www.boverket.se). Du måste även ange en hyperlänk till licensen. Du behöver göra så i enlighet med god sed, och inte på ett sätt som ger en bild av att licensgivaren stödjer dig eller ditt användande.

Information

Inga bearbetningar — om du remixar, transformerar, eller bygger vidare på materialet, får du inte distribuera det modifierade materialet.

Inga ytterligare begränsningar — du får inte tillämpa lagliga begränsningar eller teknologiska metoder som juridiskt begränsar andra från att gör något som licensen tillåter.

Creative Commons — erkännande/inga bearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-ND 4.0) (på Creative Commons webbplats)

Storlek och placering

Ikonerna ska alltid placeras så att det finns ett utrymme emellan dem och ytan i direkt anslutning till dem ska vara fri från övriga objekt, såsom texter, bilder och illustrationer. Utrymmet är till för att försäkra en tydlig exponering av ikonen.

Ju större utrymmet kring ikonen är, desto bättre och tydligare blir den.

Ikonen kan placeras på olika bakgrunder om den bildar en tydlig kontrast mot underlaget, om den är svår att urskilja mot underlaget ska den placeras på en vit tonplatta.

För att säkerställa läsbarhet och tillgänglighet – tänk på att ikonerna inte får vara mindre än 2 cm i diameter.

Material

Ikoner som kan laddas ner i "Relaterad information". Illustration: The New Division/Boverket
Illustrationer som kan laddas ner i "Relaterad information". Illustration: The New Division/Boverket
Manual för användning av ikoner. Manualen kan laddas ner i "Relaterad information". Illustration: The New Division/Boverket

Materialet består av 22 ikoner för olika ekosystemtjänster samt illustrationer med samma bildrättigheter att använda i till exempel presentationer för att öka förståelsen för ekosystemtjänster och på ett tydligt sätt visa hur det går att arbeta med ikonerna.

Ikonerna, illustrationerna, powerpoint-mallen samt manualen för användning av ikonerna går att ladda ner i "Relaterad information". Ikonerna finns i formaten CMYK, RGB, PDF och PNG. Illustrationerna finns i formatet PNG. Manualen finns i PDF. Alla filer öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen