Om Boverket

Boverket är myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. Generaldirektör på Boverket är Anders Sjelvgren.

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. Boverket tillhör Finansdepartementet efter den senaste regeringsombildningen.

Se filmen där Anders Sjelvgren berättar om Boverkets uppdrag.

Mer information om vad Boverket arbetar med hittar du under "Boverkets uppdrag".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej