Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Om strategi för riskhantering

Granskad:

Syftet med att ta fram strategi för riskhantering är att ta ett samlat grepp om riskfrågor och hur dessa bör hanteras i samband med planläggning eller beslut enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Med hjälp av en strategi för riskhantering kan regionen eller kommunen styra upp arbetet efter samma och likvärdiga principer oavsett plan eller beslut.

Syftet med strategi för riskhantering

Att lösa storskaliga riskfrågor i enskilda detaljplaner eller vid prövning av lov är ofta väldigt svårt eller rent av omöjligt. För att underlätta arbetet med riskhantering i enskilda planer eller beslut enligt PBL kan det vara lämpligt att regionen eller kommunen tar fram en strategi för riskhanteringen som beskriver hur riskhanteringsprocessen ska gå till. Regionen eller kommunen använder sedan strategin till riskhanteringen i planläggning och beslut enligt PBL. Strategin kan dessutom vara till nytta för andra förvaltningsområden och annan lagstiftning som förutsätter bedömningar av risker och arbete med riskhantering, exempelvis vård, skola, omsorg, teknisk försörjning och räddningstjänst.

Syftet med att ta fram strategi för riskhantering är att ta ett samlat grepp om riskfrågor och hur regionen eller kommunen bör hantera dessa i samband med planläggning eller beslut enligt PBL. Med hjälp av en strategi för riskhantering kan regionen eller kommunen styra upp arbetet efter samma och likvärdiga principer oavsett plan eller beslut. Därmed underlättar regionen arbetet med att ta fram en regionplan och kommunen underlättar arbetet med riskhantering i enskilda plan- eller lovärenden.

Att hantera riskfrågor är också ett arbete som kräver samarbete, kompetens och stöd. Därför behöver regionen eller kommunen engagera personer från flera olika ansvarsområden så de kan bidra med sin kunskap så tidigt som möjligt.

Strategin bidrar till att de som är involverade vet vad regionen eller kommunen avser göra, får goda råd om hur regionen eller kommunen avser bedriva arbetet med riskhantering och att det blir en öppen och transparent process.

Strategi för riskhantering inför planläggning eller beredning av beslut enligt PBL

Strategi för riskhantering som stöd vid upphandling

Ofta finns kompetensen inom den egna organisationen, men ibland behöver konsulter anlitas för särskilda moment i riskhanteringsprocessen. Det behövs då stöd till dem som beställer dessa konsultuppdrag. Strategin för riskhantering kan fungera som stöd både vid upphandling och för de experter som anlitas för att arbeta med riskhanteringen.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen