Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ställ rätt krav

Granskad:

Byggherren har ansvaret för fuktsäkerhetsarbetet. Det är arkitekter, konstruktörer och entreprenörer som skapar och utför arbetet.

Fuktsäkerhetsarbetet genomförs då av dem på uppdrag av byggherren som vanligen också är beställaren.

Som byggherre är det då viktigt att ha insikt i kraven på fuktsäkerhet och att ange dem i konsult- och entreprenadavtalen, samt att följa upp byggprojektet så kraven blir uppfyllda.

Tips för ett bra genomförande:

  • Ta hjälp av kompetenta rådgivare
  • Granska offerter och kontrollera vad som ingår i dem
  • Var tydlig

Ställa rätt krav på fuktsäkerhet

Obligatoriska krav

Samhället minimikrav finns i Boverkets byggregler (BBR), avsnitt 6:5 Fukt. Syftet med kraven är att säkerställa hygien och hälsa. Kraven omfattar inte fuktskador av estetisk karaktär.

Frivilliga krav

Ditt försäkringsbolag kan ha krav utöver dem i BBR på hur säkerheten mot vattenskador ska uppfyllas. Underentreprenörer kan ha krav på att vissa Branschregler ska följas. Du kan ha egna kvalitetskrav.

Identifiera aktiviteter

Identifiera de aktiviteter som krävs av olika aktörer för att säkerställa att byggnaden inte får fuktskador. Ett systematiskt fuktsäkerhetsarbete bör göras oavsett hur litet eller stort byggprojektet är. ByggaF är en branschstandard som kan användas för att identifiera de insatser som behöver göras i såväl projektering som utförande. Fuktsäkerhetsinsatserna bör anges i förfrågningsunderlaget så de kommer med i entreprenadavtalet.

Följa upp att aktiviteterna utförs så kraven på fuktsäkerhet uppfylls. Omfattningen av kontroller bör avtalas.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen