På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Krav på anvisningsrätt för att hyresvärdar ska beviljas återställningsbidrag

Granskad: 

Hyresvärdar måste ha gett kommunen en så kallad anvisningsrätt för att kunna få återställningsbidrag.

14 §
  Återställningsbidrag lämnas endast till den som äger en lägenhet som innehas med hyresrätt om
   1. ägaren har gett kommunen rätt att anvisa den anpassade lägenheten till bostadssökande när den blir ledig, och
   2. kommunen, när lägenheten blev ledig, inte kunde anvisa den till någon annan person med funktionsnedsättning.

Enligt 14 § lagen om bostadsanpassningsbidrag gäller ett krav på anvisningsrätt för att återställningsbidrag ska beviljas till ägare av hyreslägenheter. 

Enligt lagtexten kan en hyresvärd bara beviljas återställningsbidrag om hyresvärden har gett kommunen rätt att anvisa den anpassade lägenheten till bostadssökande när den blir ledig och kommunen sedan inte hittar någon med funktionsnedsättning som kan hyra lägenheten.

Av propositionen till lagen om bostadsanpassningsbidrag framgår dock att  regeringen vill att kommunerna ska ha möjlighet att själva avgöra hur de ska utforma sitt system för bostadsanvisning och att de inte behöver tillämpa kravet på anvisningsrätt på alla typer av bostadsanpassningsbidragsåtgärder. Regeringen anför följande i propositionen.

Eftersom förutsättningarna för att effektivt kunna anvisa bostäder är olika över landet bör det vara upp till kommunerna hur de utformar sitt system om bostadsanvisning. Det kan exempelvis handla om skillnader i hur länge en flerbostadshusägare är skyldig att upplåta en bostad för kommunen att anvisa eller vilka bostadsanpassningsåtgärder som kommunen anser vara skäl för att åberopa anvisningsrätt. (Proposition 2017/18:80 sid. 46.)

Syftet med anvisningsrätten

Regeringen anför i propositionen till lagen om bostadsanpassningsbidrag att bestämmelsen om anvisningsrätt  syftar till att minska risken för att kommunerna åläggs att bevilja bidrag flera gånger för bostadsanpassningsåtgärder i samma bostad. Det finns även, enligt regeringen, miljö- och hållbarhetsskäl för att så långt som det kan anses rimligt behålla och använda redan befintliga anpassade bostäder. (Proposition 2017/18:80 sid. 46.)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen