Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bostäder och platser för ungdomar

Granskad:

Boverket tog 2019, på uppdrag av regeringen, fram ett underlag till den statliga ungdomspolitiken. Det är en lägesrapport om situationen för ungdomar inom fem områden som är relevanta för Boverket och som svarar mot de tre delmålen i den statliga ungdomspolitiken – goda levnadsvillkor, makt över sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Goda levnadsvillkor förutsätter bra bostad och platser att vara på

En bra bostad är en väsentlig förutsättning för goda levnadsvillkor. De flesta ungdomar i Sverige bor bra men det finns brister och undantag, framförallt bland ungdomar i socioekonomiskt svaga bostadsområden och bland ungdomar av utländsk härkomst. I vissa bostadsområden i storstädernas utkanter är det många ungdomar som bor i trångbodda familjer. Femton procent av alla hemlösa är under 25 år och tusentals barn och ungdomar har hemlösa föräldrar.

Ungdomar behöver också tillgång till ett varierat utbud av platser för möten och aktiviteter samt rejäla skolgårdar. Även här finns brister. Konkurrensen om marken drabbar inte minst barn och ungdomar, som vid nyproduktion får allt mindre ytor att röra sig på.

Makt över sitt liv är att kunna flytta hemifrån och att kunna ta sig dit man vill

Att som ung kunna skaffa sig en egen bostad är avgörande för känslan av makt över sitt liv. Men ungdomar har svårt att hävda sig på bostadsmarknaden när det är brist på bostäder. Deras inkomster räcker ofta inte till en egen lägenhet, i synnerhet inte i storstadsregionerna eller i andra större städer.

Att kunna ta sig fram själv i staden eller till andra platser bidrar också till självständighet. Det behöver finnas trygga och säkra cykelvägar mellan målpunkter som är relevanta för ungdomar. Studier visar att ungdomars cyklande minskar.

Ungdomar är experter på sin egen närmiljö

Ungdomar kan bidra med konstruktiva idéer och värdefullt kunskapsunderlag till kommunens fysiska planering och till upprustningen av bostadsområden. Allmänna samlingslokaler har stor betydelse, inte minst för ungdomar, som en arena för demokratiska processer och inflytande över samhällsutvecklingen.

Du hittar Boverkets rapport "Bostäder och platser för ungdomar" i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen