På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Möjligheternas byggregler

Boverkets byggregler behöver moderniseras och förenklas, för att kunna bidra till ett snabbare och mer kostnadseffektivt byggande. Boverket har därför fått ett uppdrag att se över reglerna i Boverkets byggregler (BBR) och konstruktionsreglerna (EKS). Projektet går under namnet ”Möjligheternas byggregler”. Senast 20 december 2020 ska uppdraget redovisas för regeringen.

Översynen av Boverkets byggregler, BBR, och konstruktionsregler, EKS, syftar till att skapa ett förenklat och konsekvent regelverk. Det ska, så långt det är möjligt, ha en genomgående likriktad struktur och detaljeringsgrad. Uppdraget har en nära koppling till Kommittén för modernare byggreglers uppdrag, och Boverket hade en dialog med dem så länge deras arbete pågick. Kommitténs uppdrag omfattade byggregelverket som helhet, alltså även reglerna i plan- och bygglagen (2010:900), PBL, och plan- och byggförordningen (2011:338), PBF.

Boverket har också ett pågående uppdrag att verka för en enhetlig digital tillämpning av PBL. I uppdraget ingår att vid behov ta fram författningsförslag med krav på digital planerings- och bygginformation, standarder, gränssnitt och informationsflöden mellan samhällsaktörer. I det uppdraget ingår att ta fram en modell för tillhandahållande av byggförfattningar som kan tillämpas digitalt. Boverkets arbete i digitaliseringsuppdraget och översynen av byggreglerna kommer att samordnas.

Vad händer i projektet?

Ett arbete med att ta fram en ny modell för bygg- och konstruktionsregler kom igång under hösten 2019 och fortsätter under 2020. Vi kommer att föra dialog med aktörer i byggsektorn, för att kunna formulera en regelmodell med hög relevans och tillämpbarhet. Vi har börjat med en prototyp, som utgörs av reglerna om bullerskydd, nuvarande avsnitt 7 i Boverkets byggregler (BBR). Modellen ska vara möjlig att använda för alla reglerna om tekniska egenskapskrav på byggnader, som regleras i nuvarande bygg- och konstruktionsregler.

Är du intresserad av uppdraget?

Om du vill bidra med inspel i uppdraget är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du under "Relaterad information".

Informationen om uppdraget kommer att publiceras kontinuerligt i Boverkets olika kanaler.

Du kan ta del av mer information om uppdraget via länken i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej