På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Möjligheternas byggregler

Granskad: 

Boverkets byggregler behöver moderniseras och förenklas för att kunna bidra till ett snabbare och mer kostnadseffektivt byggande. Boverket har därför fått ett uppdrag att se över reglerna i Boverkets byggregler (BBR) och konstruktionsreglerna (EKS). Projektet går under namnet Möjligheternas byggregler. Uppdraget har redovisats för regeringen under december 2020.

Ett uppdrag som ska möjliggöra

Översynen av Boverkets byggregler, BBR, och konstruktionsregler, EKS, syftar till att skapa ett förenklat och konsekvent regelverk. Det ska, så långt det är möjligt, ha en genomgående likriktad struktur och detaljeringsgrad. Uppdraget har en nära koppling till Kommittén för modernare byggreglers uppdrag, och Boverket hade en dialog med dem så länge deras arbete pågick.

Boverket har redovisat uppdraget till regeringen, i rapporten ”Möjligheternas byggregler – Ny modell för Boverkets bygg- och konstruktionsregler”. Där presenteras den nya regelmodellen, och vilka vägval och avvägningar som gjorts i framtagandet av modellen. En konsekvensbeskrivning ingår också i rapporten, som avslutas med resonemang om vägen framåt.

Den nya regelmodellen innebär i korthet att byggreglerna

  • ska bestå av färre regler och utformas som funktionskrav
  • inte ska innehålla allmänna råd, utan bara bindande föreskrifter
  • inte ska innehålla hänvisningar till standarder
  • inte ska innehålla hänvisningar till andra myndigheter och organisationers föreskrifter och riktlinjer.

Mer information om regelmodellen finns under ”Ny regelmodell” i menyn.

Du kan ta del av rapporten via länken i "Relaterad information”.

Vad händer i projektet? 

Ett arbete med att ta fram en ny modell för bygg- och konstruktionsregler påbörjades under hösten 2019 och har fortsatt under 2020. Vi har under året genomfört flera dialogmöten med aktörer i samhällsbyggnadssektorn och andra berörda. Mer information om mötena finns under rubriken ”Dialogmöten” i menyn. Vi har också arbetat med reglerna om skydd mot buller, nuvarande avsnitt 7 i Boverkets byggregler (BBR). Detta arbete beskrivs under rubriken ”Skydd mot buller” i menyn. Reglerna om skydd mot buller utgör prototyp för en ny regelmodell, som ska vara möjlig att tillämpa för alla områden som regleras i bygg- och konstruktionsreglerna.

Förslag till nya föreskrifter om skydd mot buller i byggnader skickas ut på remiss i slutet av december 2020, se ”Relaterad information”.

Nya föreskrifter om skydd mot buller beräknas kunna träda i kraft 1 januari 2022. Översynen av ytterligare tre delar har påbörjats under år 2020. Det är Hygien, hälsa och miljö (avsnitt 6), Säkerhet vid användning (avsnitt 8) och Brandskydd (avsnitt 5). Hygien, hälsa och miljö beräknas bli nästa del att färdigställas som föreskrifter enligt den nya regelmodellen. Mer information om delprojekten finns under ”Översyn av Boverkets byggregler” i menyn.

Återstående delar av nuvarande BBR samt EKS kommer att påbörjas efter hand, och arbetet kommer pågå under några år framöver. Nya föreskrifter kommer att träda i kraft successivt.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen