På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Möjligheternas byggregler

Boverkets byggregler behöver moderniseras och förenklas, för att kunna bidra till ett snabbare och mer kostnadseffektivt byggande. Boverket har därför fått ett uppdrag att se över reglerna i Boverkets byggregler (BBR) och konstruktionsreglerna (EKS). Projektet går under namnet ”Möjligheternas byggregler”. Senast 20 december 2020 ska uppdraget redovisas för regeringen.

Översynen av Boverkets byggregler, BBR, och konstruktionsregler, EKS, syftar till att skapa ett förenklat och konsekvent regelverk. Det ska, så långt det är möjligt, ha en genomgående likriktad struktur och detaljeringsgrad. Uppdraget har en nära koppling till Kommittén för modernare byggreglers uppdrag, och Boverket hade en dialog med dem så länge deras arbete pågick. Kommitténs uppdrag omfattade byggregelverket som helhet, alltså även reglerna i plan- och bygglagen (2010:900), PBL, och plan- och byggförordningen (2011:338), PBF.

Boverket har också ett pågående uppdrag att verka för en enhetlig digital tillämpning av PBL. I uppdraget ingår att vid behov ta fram författningsförslag med krav på digital planerings- och bygginformation, standarder, gränssnitt och informationsflöden mellan samhällsaktörer. I det uppdraget ingår att ta fram en modell för tillhandahållande av byggförfattningar som kan tillämpas digitalt. Boverkets arbete i digitaliseringsuppdraget och översynen av byggreglerna kommer att samordnas.

Vad händer i projektet?

Ett arbete med att ta fram en ny modell för bygg- och konstruktionsregler påbörjades under hösten 2019 och fortsätter under 2020.

Vi har under våren genomfört flera dialogmöten med aktörer i byggsektorn och andra berörda. Mer information om mötena finns under rubriken ”Dialogmöten” i menyn. Vi har också arbetat med reglerna om skydd mot buller, nuvarande avsnitt 7 i Boverkets byggregler (BBR). Detta arbete beskrivs under rubriken ”Skydd mot buller” i menyn. Reglerna om skydd mot buller utgör prototyp för en ny regelmodell, som ska vara möjlig att tillämpa för alla områden som regleras i bygg- och konstruktionsreglerna.

Under hösten fortsätter arbetet med att föra dialog om den nya regelmodellen och att förankra den externt.

Är du intresserad av uppdraget?

Om du vill bidra med inspel i uppdraget är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du under "Relaterad information".

Informationen om uppdraget kommer att publiceras kontinuerligt i Boverkets olika kanaler.

Du kan ta del av mer information om uppdraget via länken i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej