På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Fuktrisker med låglutande tak

Granskad:

Låglutande tak drabbas ofta av läckage. Det kan i sin tur leda till fuktskador och dålig inomhusmiljö. Här kan du läsa mer om hur fukt påverkar låglutande tak. Du får också exempel på olika fuktrisker kopplade till låglutande tak.

Låglutande tak

Låglutande och horisontella tak är ett tak som har en lutning under 14 grader, vilket medför att vatten kan bli stående på olika ställen på taket. På större byggnader sker takavattningen oftast via ränndalar till takbrunnar som är kopplade till invändiga stuprör. Låglutande tak har även genomföringar för ventilationshuvar, avluftningar med mera. Detta medför dock fuktrisker eftersom många genomföringar, i kombination med långsam avrinning av vatten, skapar platser där vatten riskerar att tränga in om det finns brister i utförande eller materialval.

Bilden visar exempel på terrasser och låglutande tak (inringade med röda cirklar) på olika byggnader. Illustration: Boverket/Altefur Development

Fuktrelaterade risker för låglutande tak

Det är viktigt att du bedömer och hanterar fuktkällor och fuktrelaterade risker för låglutande tak och terrassbjälklag. Fukt kan tillföras byggnaden vid läckage genom takets tätskikt eller bräddning över trösklar och kanter. Fukt kan även tillföras som invändig kondens från kalla invändiga stuprör vilket i sin tur kan leda till fuktskador.

Fuktskador på olika byggnadsmaterial kan i sin tur leda till mikrobiologisk påväxt, vilket kan orsaka föroreningar som sprids till inomhusmiljön via luftrörelser.

Här finns exempel på några risker för låglutande tak med bland annat information om vad du behöver ta hänsyn till när du gör din riskbedömning.

Risker med avvattning från låglutande tak

Illustrationen visar takbjälklagets nedböjning vid placering av brunnar. Vatten kan bli stående.

Låglutande tak belastas mer av nederbördsvatten, och en otillräcklig eller felaktig avvattning från taket kan orsaka fuktskador. Här kan du läsa mer om riskerna med avvattning från låglutande tak.

Risker med skador och brister på takets tätskikt

Illustration som visar byggmaterial och byggdelar på ett tak.

Tätskiktet i ett terrassbjälklag eller ett låglutande tak kan skadas både vid produktion eller förvaltning, vilket kan orsaka inläckage av nederbördsvatten och fuktskador i flera delar av byggnaden. Här kan du läsa mer om riskerna med skador på tätskiktet för dessa typer av bjälklag.

Risker med vatten som läcker genom tak

Illustration på ett regninläckage vid skorsten.

Regnvatten kan läcka in genom yttertaket via otätheter, exempelvis vid genomföringar, tätskiktens skarvar, ränndalar, infästningar och andra detaljer. Här kan du läsa mer om riskerna med vatten som läcker in.

Risker med byggfukt i kompakta tak

Illustration som visar hur regn, kyla och värme påverkar ett kompakt tak.

Om byggfukt inte hanteras vid produktion av kompakta tak utan luftspalt ökar sannolikheten att taket drabbas av fuktskador. Det kan leda till exempelvis luktproblem inomhus eller till att kondensvatten rinner längre ned i byggnaden. Här kan du läsa mer om riskerna med byggfukt i kompakta tak.

Risker med gröna tak

Foto på flerbostadshus med växtligheter på tak och balkonger.

Med noggrann projektering och rätt skötsel av ett grönt tak kan riskerna för fuktskador hanteras. En korrekt utförd takkonstruktion ökar livslängden och minskar riskerna för skador på både växtlighet och tätskikt, vilket förlänger livslängden på hela takkonstruktionen. Här kan du läsa mer om riskerna med gröna takkonstruktioner.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen