På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vem ska ansöka om bostadsanpassningsbidrag?

Granskad:

Det är alltid personen med funktionsnedsättning som ska söka bostadsanpassningsbidrag. Det gäller även om det är någon annan som till exempel äger eller hyr bostaden.

Personen med funktionsnedsättning ansöker och blir part i ärendet

3 §
  Bostadsanpassningsbidrag lämnas till en person med funktionsnedsättning (sökande) för anpassning av dennes permanentbostad. Om bostaden hyrs i andra hand, lämnas bidrag endast om anpassningsåtgärden är skälig med hänsyn till hur långvarig upplåtelsen är.

Om någon åtar sig att regelbundet under vissa perioder svara för omvårdnaden av en person med funktionsnedsättning i sin bostad och om åtagandet kan antas avse en längre tid, lämnas bidrag även för anpassning av den bostaden.

Lagen om bostadsanpassningsbidrag anger alltså att det är personen med funktionsnedsättning som ska söka bidraget. Det är den personen som blir part i ärendet.

Ställföreträdare

En part är inte alltid behörig att själv föra sin talan. Då görs det i stället av en ställföreträdare för parten.

För barn

Det gäller till exempel barn, det vill säga personer under 18 år. Deras talan förs av förmyndare, vanligtvis föräldrarna.

Av 10 kapitlet 2 § Föräldrabalken (1949:381) följer att om båda föräldrarna har vårdnaden om barnet så är också båda förmyndare för barnet. Det innebär att båda föräldrarna ska skriva under ansökan om  bostadsanpassningsbidrag som företrädare för barnet. Är en av föräldrarna ensam vårdnadshavare behövs bara den förälderns underskrift.

För vissa vuxna

Sökanden kan också vara en vuxen person som har en så kallad förvaltare. Då är det förvaltaren som är ställföreträdare.  

Sökande vid så kallat periodiskt boende

Även vid så kallat periodiskt boende är det personen med funktionsnedsättning som ska söka bostadsanpassningsbidraget.

Med periodiskt boende avses att personen med funktionsnedsättning bor hos någon som har åtagit sig att regelbundet under vissa perioder ha omvårdnaden av sökanden. Det som står tidigare i denna artikel om "Ställföreträdare" gäller även när ansökan handlar om periodiskt boende. 

Du kan läsa mer om villkoren för bidrag vid periodiskt boende under menyrubriken "Periodiskt boende". 

Medgivande från ägare eller nyttjanderättshavare 

Om det är någon annan än sökanden som äger bostaden och/eller innehar bostaden med hyres- eller bostadsrätt eller annan nyttjanderätt måste sökanden ha ett medgivande från ägaren och nyttjanderättshavaren. Annars kan bidrag inte beviljas. Detta krav kan du läsa mer om under menyrubriken "Medgivande från ägare och nyttjanderättshavare".

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen