Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kontroll av faktorer som påverkar inomhusmiljön i drift

Granskad:

Kontroller och beslutsstöd behövs för att du ska kunna veta om inomhusmiljön är tillräckligt bra i drift eller om du behöver justera den. Här får du veta mer om vanliga sätt att kontrollera inomhusmiljö vad gäller bland annat teknisk status på byggnaden.

Kontrollera utifrån dina behov

Det finns många olika sätt att kontrollera inomhusmiljön. Vilka sätt du väljer beror på vad du vill ha svar på, varför du behöver veta det och hur ofta du behöver kunna ta ett beslut. För att verkligen veta status på inomhusmiljön och dess påverkan behövs ofta en kombination av kontroller.

Sambandskedja mellan byggnad och hälsa. Det finns fyra steg med koppling till inomhusmiljö där kontroller kan sättas in. Illustration: Boverket/Altefur Development

Teknisk status på byggnaden

När du kontrollerar teknisk status på en byggnad kontrollerar du olika faktorer som skapar förutsättningar för en god inomhusmiljö. Till exempel kan du kontrollera om det finns rena luftfilter eller om det finns tecken på fuktskador på byggnaden.

I en helt ny byggnad som inte tagits i drift kan du bara kontrollera just teknisk status, eftersom det inte finns några personer närvarande eller verksamheter som påverkar övriga faktorer igång. Därför fokuserar kontroller i nyproduktion, vilka är kopplade till plan- och bygglagen (PBL) och slutbesked, på just teknisk status.

Läs mer om Kontrollplan PBL, se länk i ”Relaterad information”.

Status på inomhusmiljön

Att kontrollera status på inomhusmiljön innebär att du gör en direkt kontroll av olika inomhusmiljöfaktorer som kan påverka hälsan. Exempelvis temperaturen eller luftfuktigheten i rummet.

Läs mer om konsekvenser för hälsan, se länk i ”Relaterad information”.

Exponering

När en byggnad har tagits i drift kan du även börja kontrollera på individnivå, till exempel hur mycket damm en person blir exponerad för. En person utsätts dock oftast för en mängd olika miljöer över tid, vilket ökar svårigheten att bedöma resultatet av kontrollen. Exponering kontrolleras oftast i samband med arbetsmiljöutredningar.

Hälsoeffekter

På individnivå går det att kontrollera direkta hälsoeffekter, exempelvis svullnad i slemhinnor. Dessa effekter kontrolleras normalt inom sjukvården.

Olika kontrollmetoder för inomhusmiljö

Över tid har ett antal olika metoder tagits fram för att kontrollera en eller flera faktorer som påverkar inomhusmiljön. Dessa kan du ta del av här.

Kontrollmetoder för inomhusmiljön

Foto på kontrollperson som tittar under en duschkabin.

Det finns många olika kontrollmetoder för att kontrollera inomhusmiljö. Här kan du läsa mer om några olika metoder som du kan använda när du vill veta om byggnaden har en god inomhusmiljö.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen