På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Översyn av reglerna om bärförmåga, stadga, beständighet

Granskad:

Boverket arbetar med en översyn av reglerna om bärförmåga, stadga och beständighet. Översynen, som påbörjats under hösten 2021, ska resultera i en ny författning som planeras träda i kraft sommaren 2024 och ersätta nuvarande regler. Dagens regler kommer därefter fortsatt tillåtas användas som alternativ under en övergångstid av ett år, det vill säga till sommaren 2025.

Ny regelmodell

Regler om bärförmåga, stadga och beständighet finns idag i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS. Den nya konstruktionsförfattningen ska, precis som EKS idag, föreskriva tillämpningen av bestämmelserna om bärförmåga, stadga och beständighet i plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Däremot kommer författningen utarbetas enligt en ny regelmodell med ett antal nya principer som beskrivs i Boverkets rapport 2020:31 – Möjligheternas byggregler, Ny modell för Boverkets bygg- och konstruktionsregler. Ett mål är att författningen endast ska innehålla föreskrifter, det vill säga inga allmänna råd. Ett annat är att föreskrifterna inte längre ska hänvisa till standarder.

Den nya regelmodellen är avsedd att främja teknisk utveckling bland annat genom att stimulera samhällsbyggnadssektorn att ta ett större ansvar för lösningar till författningarnas tekniska krav. Detta förväntas bidra till ett effektiviserat byggandet och gynna kompetens som konkurrensområde. Läs mer om den nya regelmodellen på sidan ”Regelmodell” i menyn.

Om delprojektet

För att kunna följa principerna i den nya regelmodellen och samtidigt se över kravnivåer och ändrade förutsättningar har ett antal områden identifierats som extra viktiga att se över. Exempel på områden som vi avser att undersöka närmare i utarbetningen av den nya konstruktionsförfattningen är lämplig precisionsnivå, Eurokod-hänvisningar och delar av föreskrifterna som relaterar till säkerhetsnivå.

Under inledningen av delprojektet kommer även en särskild referensgrupp att bildas för regelarbetet.

Webbseminarium och dialogmöten

Under arbetets gång för Boverket löpande dialog med byggbranschen och andra intressenter företrädesvis i särskilda forum med representanter för olika organisationer, men ibland också genom särskilda seminarier, workshops och liknande riktade till enskilda regeltillämpare.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen