På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

CE-märkning av andra motordrivna anordningar

Granskad:

Motordrivna anordningar ska vara CE-märkta när de tillhandahålls på marknaden.

Harmoniserad EU-lagstiftning

Med andra motordrivna anordningar i byggnadsverk som omfattas av krav på CE-märkning avses i denna text:

  • Rulltrappor och rullramper
  • Takmonterade transportanläggningar
  • Avfallsanordningar

Motordrivna anordningar kan omfattas av krav på CE-märkning enligt flera olika EU-direktiv och EU-förordningar. För de flesta motordrivna anordningar förutom hissar och linbaneanläggningar är det framför allt följande EU-lagstiftning som kan vara gällande:

  • Maskindirektivet, 2006/42/EG
  • Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet, EMC, 2014/30/EU

Vissa motordrivna anordningar kan även omfattas av krav på CE-märkning enligt byggproduktförordningen, (EU) 305/2011. Se information under motordrivna portar.

En motordriven anordning ska vara bestyrkt att den överensstämmer med alla tillämpliga krav som fastställts i relevant harmoniserad gemenskapslagstiftning. EU-försäkran om överensstämmelse utfärdas av den som sätter en motordriven anordning på marknaden.

Det kan bara finnas en enda CE-märkning på en produkt som visar att produkten överensstämmer med samtliga tillämpliga krav från relevant harmoniserad EU-lagstiftning. CE-märkningen innebär då överensstämmelse med flera rättsakter.

Maskindirektivet

För de flesta motordrivna anordningar förutom hissar och linbaneanläggningar gäller krav på CE-märkning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner samt allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna (AFS 2008:3) som införlivar EU:s maskindirektiv (2006/42/EG).

Information om CE-märkning enligt maskindirektivet finns på Arbetsmiljöverkets webbplats. Se länk under "Relaterad information".

EMC-direktivet

EU-direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet, EMC, har genomförts i Sverige genom lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet, förordningen (2016:363) om elektromagnetisk kompatibilitet och Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet (ELSÄK-FS 2016:3).

Information om CE-märkning enligt EMC-direktivet finns på Elsäkerhetsverkets webbplats. Se länk under "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen