På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kritiskt fukttillstånd

Granskad:

Det kritiska fukttillståndet är en materialegenskap. Vid det kritiska fukttillståndet förändras materialets egenskaper drastiskt eller så sker det mikrobiell tillväxt på materialytan.

För mögel och bakterier ska kritiskt fukttillstånd användas för de material och produkter som mögel och bakterier kan förväntas växa på.

  • Begär värden på kritiska fukttillstånd från leverantören. En metod för bestämning av kritiskt fukttillstånd finns i rapporten "Bestämning av kritiskt fukttillstånd för påväxt av mögel på byggnadsmaterial".
  • Saknar materialet eller produkten värden för kritiskt fukttillstånd så ska en relativ fuktighet (RF) på 75 procent användas som kritiskt fukttillstånd.

Provningsmetod för kritiskt fukttillstånd

Exempel på provningsmetod är Sveriges Tekniska Forskningsinstituts (SP) metod SP MET 4927. Se "Relaterad information".

Användning av kritiskt fukttillstånd

Materialdata för kritiskt fukttillstånd kan vara redovisat för en fuktnivå, en temperaturnivå och varaktigheten tills dess mögel började växa på materialet eller produkten.

I det kontrollerade fukttillståndet för byggnadsdelen varierar fuktigheten, temperaturen och varaktigheten. För att optimalt kontrollera det mot högsta tillåtna fukttillstånd behöver det kritiska fukttillståndet räknas om till de beräknade eller provade värdena för fuktvariationer, temperaturvariationer och varaktigheter.

En vägledning för bestämning av högsta tillåtna fukttillstånd finns i boken Fukt-Byggvägledning 9, utgåva 2 från Svensk Byggtjänst.

Säkerhetsmarginal

I BBR anges ingen metod för att bestämma en säkerhetsmarginal. Byggherren bestämmer själv säkerhetsmarginalen, men ska ta hänsyn till de osäkerheter som finns i beräkningsmodeller, ingångsparametrar och mätmetoder. För klimatskalet kan osäkerheterna bli så stora att en riskbedömning kan behöva göras.

Som exempel på riskbedömning finns följande metod i Branschstandard Bygga F:

  • Sannolikheten för att fukttillståndet i verkligheten kan överskrida högsta tillåtna fukttillstånd.Konsekvensen ifall fukttillståndet i verkligheten överskrider högsta tillåtna fukttillstånd.
  • Sannolikheten och konsekvensen värderas med siffrorna 1 till 4 där 1 är lägst och 4 högst. Riskvärdet är produkten av värdet för sannolikhet och för konsekvens. Riskvärdet kan alltså vara lägst 1 och högst 16. I tabellen nedan finns en vägledning för att värdera riskvärdet. Konstruktioner med hög eller extremt hög risk bör inte väljas enligt ByggaF – metoden.
Riskvärden:

Låg risk = 1-5

Medium risk = 6-8

Hög risk = 9-11

Extremt hög risk =12-16

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen