Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Konsekvenser för miljö och klimat

Granskad:

I Sverige står bygg- och fastighetssektorn för en stor del av samhällets miljö- och klimatpåverkan. En betydande del av detta beror på fel, brister och skador.

Bygg- och fastighetssektorns slöseri måste minska

Bygg- och fastighetssektorn står för cirka 20 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Utöver det genereras cirka 10 miljoner ton bygg- och rivningsavfall om året (Boverket/Statistiska centralbyrån).

Fel, brister och skador leder bland annat till överproduktion av byggmaterial, ökade transporter, ökade mängder avfall och inte minst onödigt arbete när fel, brister och skador behöver åtgärdas. Om branschen inte minskar sin klimatpåverkan kommer sannolikt dessutom klimatförändringar i form av extremväder att generera ytterligare fel, brister och skador i byggnaderna.

Bygg- och fastighetssektorns miljö- och klimatpåverkan skulle minska om mängden fel, brister och skador minskade. Det skulle öka möjligheten för Sverige att nå sina klimatmål.

Om branschen inte minskar sin klimatpåverkan kommer sannolikt dessutom klimatförändringar i form av extremväder att generera ytterligare fel, brister och skador i byggnaderna. Foto: Mikael Svensson /Scandinav
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen