På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Regionala noder – arenor för dialog

Granskad:

I propositionen ”Politik för gestaltad livsmiljö” lyfter regeringen betydelsen av att såväl kunskap om som arbetet med politikområdet sprids i hela landet.

I propositionen ”Politik för gestaltad livsmiljö” (prop. 2017/2018:110) lyfter regeringen betydelsen av att såväl kunskap om som arbetet med politikområdet sprids i hela landet. ArkDes har redan idag - genom sitt uppdrag att agera mötesplats inom arkitektur, form och design - ett ansvar för regional och lokal samverkan. För att få ökad spridning, regional förankring och brett genomslag för politiken för gestaltad livsmiljö utvecklar ArkDes kontinuerligt sitt samarbete med befintliga institutioner, bland annat genom rundabordssamtal.

Föreningen Svensk Form

Föreningen Svensk Form utgör med sina 13 föreningar ett regionalt nätverk. Regeringen bedömer i propositionen att Form/Design Center i Malmö - en del av Svensk Form - har förutsättningar att vara en viktig regional mötesplats med betydelse också utanför den regionala kontexten. Från och med 2021 ges Form/Design Center därför permanent ekonomiskt stöd till sitt nodarbete. Genom utställningar, programverksamhet, utvecklingsprojekt och tvärsektoriella samarbeten vill Form/Design Center stärka arkitektur-, design- och konsthantverksfrågorna regionalt, nationellt och internationellt.

Röhsska museet

Även Röhsska museet i Göteborg bedöms av regeringen ha långsiktig potential att vara såväl en regional mötesplats som samarbetspart till berörda statliga aktörer. Röhsska museet bedriver sitt uppdrag att vara mötesplats för gestaltad livsmiljö i två spår: dels strategiskt med fokus på mötesplats, aktiv samlingsförvaltning samt barn och unga, dels inom ramen för museets publika verksamhet.

Dynamo Väst

Dynamo Väst är ett nätverk för aktörer inom arkitektur, design, konst och kulturarv. Syftet är att stimulera till nya former av samverkan, kompetensutveckling och publik verksamhet relaterat till vårt framtida sätt att leva och verka. Nätverket samordnas av Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen och består också av Chalmers Tekniska högskola, Göteborgs stad, Göteborgs universitet, Länsstyrelsen och Urban Futures.

Dalarnas arkitekturråd

Dalarnas arkitekturråd fungerar sedan 1998 som ett regionalt nätverk. Arkitekturrådet ska höja värdet i länet gällande arkitektur, gestaltning, form och design. Rådet fungerar som ett forum där idéer diskuteras och tas fram, för att sedan kunna genomföra aktiviteter.

Du kan läsa mer om de olika noderna under ”Relaterad information”.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen