Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Följ upp

Granskad:

Det är bra att följa upp arbetet med riskhantering när regionen tar fram en regionplan eller kommunen tar fram översiktsplan eller detaljplan. Uppföljningen har två delar. Uppföljning av om och hur åtgärder för att hantera risker har genomförts, om sådana finns med i regionplanen, översiktsplanen eller detaljplanen. Återkoppling om hur det gick att utgå från regionens respektive kommunens strategi för riskhantering om regionens respektive kommunens har en sådan.

Följ upp i vägledning om riskhantering i planläggning och byggande

Grundläggande information om att följa upp arbetet med riskhantering hittar du i Vägledning om riskhantering i planläggning och byggande.

Uppföljning

Följ upp

Följ upp strategi och åtgärder för att hantera risker i planläggning

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen