Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tillgänglighet

Granskad:

Du har kommit till en lättläst sida om tillgänglighet. 
Alla ska kunna använda de hus som byggs.

Så många som möjligt ska kunna
vara med i samhället på lika villkor.

Alla ska kunna använda de hus som byggs.
Personer med full rörlighet
och personer som använder hjälpmedel
till exempel rullstol, rollator eller käpp
ska alla kunna vara i en byggnad.

Även personer som har nedsatt syn eller hörsel 
ska kunna använda den byggda miljön.

Det finns olika lagar att följa
när det gäller tillgängliga byggnader.

Sverige är juridiskt bunden av FN:s konvention
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
De svenska lagarna Plan- och bygglagen
och Boverkets byggregler ska följa konventionen.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen