På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Stadsutveckling

Granskad:

Brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder

Två personer sitter på en bänk under en stor lampa. Foto: Mari Tastare

Boverket har tillsammans med Brå, länsstyrelserna och Polismyndigheten tagit fram en vägledning kring brott och trygghet i samhällsbyggnadsprocessen.

Planering för ökad och säker cykling

två cyklister på en cykelväg. Foto: Hans Hans Ekestang

Boverket har fått i uppdrag att ta fram en samling lärande exempel på hur kommuner, regioner och andra aktörer har lyckats föra in cykling i samhällsplaneringen på ett framgångsrikt sätt.

Barns och ungas utemiljö

Lekplats i ett uteområde

Boverket har tillsammans med Movium vid Sveriges lantbruksuniversitet tagit fram en vägledning för barns och ungas utemiljö.

Jämställda offentliga miljöer – lärdomar från 24 projekt

Alby Folkhälsopark i Botkyrka kommun. Foto: Botkyrka kommun.

Boverket har under åren 2014-2016 fördelat stöd till 24 utvecklingsprojekt. Projekten har använt stödet till fysiska åtgärder, strategiska och metodutvecklande åtgärder eller en kombination av dessa.

Förtätning av städer

När konkurrensen om tillgängliga ytor ökar i våra städer och tätorter är det väsentligt att hitta mångfunktionella lösningar samt att göra medvetna val när prioriteringar behöver ske. Boverket lyfter här fram några viktiga aspekter att tänka på vid förtätning.

Sociokulturell hållbarhet

Flerbostadshus. Foto: Peter kroon

Sedan 2009 samverkar fyra myndigheter för att långsiktigt gynna en ökad medvetenhet om hur sociala och kulturella perspektiv kan bidra till en hållbar stadsutveckling.

Offentliga miljöers gestaltning

Dalaplan i Malmö. Foto: Peter Kroon

Gestaltningen av en plats är central för hur väl den fungerar och hur uppskattad den blir av medborgare och andra aktörer. En väl utformad plats kan medföra att människor trivs och att de bor kvar.

Miljonprogrammet

Människor promenerar på trottoar utanför flerbostadshus. Foto: Peter Kroon

En stor del de bostäder vi har kom till under perioden 1965 till 1974, en tid i svenskt byggande som brukar betecknas miljonprogrammet.

Urbant utvecklingsarbete

En familj tittar ut över staden. Foto: Scandinav

Satsningar för att minska boendesegregation och främja social integration har inte nått önskat resultat. Tvärtom talar mycket för att utvecklingen mot socioekonomiskt segregerade städer har accelererat.

Rådet för hållbara städer

Rådet för hållbara städers logotyp.

Rådet för hållbara städer är ett samverkansforum med 13 medlemmar som arbetar för att stärka kommunernas förutsättningar att utveckla levande och hållbara städer.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen