Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Stadsutveckling

Granskad:

Här kan du läsa om ämnen kopplat till stadsutveckling.

Brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder

Två personer sitter på en bänk under en stor lampa. Foto: Mari Tastare

Boverket har tillsammans med Brå, länsstyrelserna och Polismyndigheten tagit fram en vägledning kring brott och trygghet i samhällsbyggnadsprocessen.

Barns & ungas utemiljö

Lekplats i ett bostadsområde. Foto:

Boverket har tillsammans med Movium vid Sveriges lantbruksuniversitet tagit fram en vägledning för barns och ungas utemiljö.

Förtätning av städer

När konkurrensen om tillgängliga ytor ökar i våra städer och tätorter är det väsentligt att hitta mångfunktionella lösningar samt att göra medvetna val när prioriteringar behöver ske. Boverket lyfter här fram några viktiga aspekter att tänka på vid förtätning.

Sociokulturell hållbarhet

Flerbostadshus. Foto: Peter kroon

Sedan 2009 samverkar fyra myndigheter för att långsiktigt gynna en ökad medvetenhet om hur sociala och kulturella perspektiv kan bidra till en hållbar stadsutveckling.

Offentliga miljöers gestaltning

Dalaplan i Malmö. Foto: Peter Kroon

Gestaltningen av en plats är central för hur väl den fungerar och hur uppskattad den blir av medborgare och andra aktörer. En väl utformad plats kan medföra att människor trivs och att de bor kvar.

Miljonprogrammet

Människor promenerar på trottoar utanför flerbostadshus. Foto: Peter Kroon

En stor del de bostäder vi har kom till under perioden 1965 till 1974, en tid i svenskt byggande som brukar betecknas miljonprogrammet.

Urbant utvecklingsarbete

En familj tittar ut över staden. Foto: Scandinav

Satsningar för att minska boendesegregation och främja social integration har inte nått önskat resultat. Tvärtom talar mycket för att utvecklingen mot socioekonomiskt segregerade städer har accelererat.

Rådet för hållbara städer

Rådet för hållbara städers logotyp.

Rådet för hållbara städer är ett samverkansforum med 13 medlemmar som arbetar för att stärka kommunernas förutsättningar att utveckla levande och hållbara städer.

Hälsa först!

Sex runda bilder som beskriver Hälsa försts olika delar. I mitten finns illustrerade människor.

Boverket och Naturvårdsverket har tagit fram en exempelsamling för att visa på möjligheterna att utveckla hållbara, hälsosamma och trygga samhällen.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen