Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tillgänglighetsredogörelse för boverket.se

Granskad:

Boverket står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur boverket.se uppfyller lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Delar av webbplatsen är inte tillgänglig. Läs under rubriken "Innehåll som inte är tillgängligt" för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Boverkets webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss och begära innehållet i ett tillgängligt format.

Kontakta oss

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera tillgänglighetsbrister

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det. 

Anmäl bristande tillgänglighet (på DIGGs webbplats)

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven 

Problem vid användning utan synförmåga

 • Tjänsten för att söka i Planbestämmelsekatalogen är inte tillgänglig och är svår att använda med uppläsande hjälpmedel.
 • En del av knapparna i videospelaren kan inte användas med skärmläsare.
 • Bilder som är en del av ett utdrag ur en författning saknar alt-text. Ett fåtal andra bilder saknar alternativ text. 
 • En del PDF-dokument och andra dokument är inte tillgängliga och därför svåra att tyda i uppläsande hjälpmedel.
 • I en del formulär fungerar inte valideringen som den ska vid användning av skärmläsare. Om du först fyller i ett fält fel, som du sedan rättar, kan du fortfarande få ett felmeddelande om att fältet är felaktigt ifyllt. Du kan komma runt detta genom att klicka på skicka-knappen på formuläret. Då återställs felmeddelandena, och du kommer få rätt felmeddelanden upplästa.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Vissa element har otillgänglig kontrast. Det gäller mobilmenyn, formulär för att söka preliminär bedömning för kreditgaranti samt planbestämmelsekatalogen.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Tjänsten för att söka i Planbestämmelsekatalogen är inte tillgänglig och kan vara svår att använda eftersom den har komplex design och innehåll.

Åtgärder av brister

Vi arbetar med att åtgärda tillgänglighetsbrister löpande. 

Oskäligt betungande anpassning

Boverket åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Flera av våra system skapar PDF-dokument som inte är fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda alla system och PDF-dokument och vi hann inte göra allt innan den 23 september 2020. Det kommer därför fortsatt att publiceras vissa dokument som inte är tillgängliga, fram tills att systemen blivit åtgärdade och/eller utbytta.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Videor och ljudinspelningar publicerade före den 23 september 2020.
 • Dokument publicerade före den 23 september 2018.
 • Kartor som inte är avsedda för navigering.
 • Annat innehåll, till exempel äldre sidor och dokumentation som varken är nödvändigt för att genomföra aktiva administrativa förfaranden eller redigeras efter den 23 september 2019.

Hur vi testat webbplatsen

Att tillgänglighetsgranska och anpassa vår webbplats är ett pågående arbete. Vi arbetar kontinuerligt med att granska vår webbplats.

Några av de metoder och verktyg vi använder för att hitta och åtgärda brister på vår webbplats är:

 • Automatiska tester och sökningar med tjänsterna SiteImprove, Axe och Wave.
 • Manuell granskning, till exempel genom att granska kod eller att testa med tangentbordsnavigering eller skärmläsare.

Senaste bedömningen gjordes den 8 juli 2022 och beslutades av kommunikationschef Birgitta Frejd.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen