På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tillgänglighetsredogörelse för boverket.se

Boverket står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur boverket.se uppfyller lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Delar av webbplatsen är inte tillgänglig. Läs under rubriken "Innehåll som inte är tillgängligt" för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Boverkets webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss, se länk i ”Relaterad information”.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns. Se sidan "Rapportera tillgänglighetsbrister" som du hittar i menyn.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det. Se länk i "Relaterad information".

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven 

Problem vid användning utan synförmåga

 • E-tjänsten för att ansöka om stöd och bidrag fungerar inte med uppläsande hjälpmedel, bland annat eftersom radioknappar och utfällbar text, så kallade ”dragspel” (även kallat accordions) inne på ansökningar på e-tjänster inte fungerar med skärmläsare.
 • En del sidor har inte en logisk ordning av rubriknivåer, upprepningar kan förekomma och vid några tillfällen saknar rubriker innehåll.
 • Vissa sidor med formulär kan vara svåra att tyda i uppläsning. Även felmeddelanden och hur felet kan rättas till kan upplevas som otydligt. När felmeddelande visas ändras i vissa fall fokus till längst upp i formuläret, vilket kan vara förvirrande.
 • Vissa sidor som innehåller utfällbar text, så kallade "dragspel" är inte korrekt uppmärkta. Det kan också vara otydligt vad dragspelet innehåller.
 • Tjänsten för att söka i Planbestämmelsekatalogen är inte tillgänglig och är svår att använda med uppläsande hjälpmedel.
 • En del sidor innehåller bilder där alt-informationen upprepar bildtexten eller där alt-informationen har för hög detaljnivå.
 • En del tabeller är inte korrekt uppmärkta och kan vara svåra att läsa med uppläsande hjälpmedel.
 • En del PDF-dokument och andra dokument är inte tillgängliga och därför svåra att tyda i uppläsande hjälpmedel.
 • Ett fåtal sidor på engelska och sidor med texter på engelska är inte uppmärkta med rätt språk.
 • Sidor på minoritetsspråk är inte uppmärkta med rätt språk.
 • Navigeringen är inte konsekvent, eftersom digitala handböcker har en annan typ av navigation än den övriga webbplatsen.
 • En del sidor har inte en logisk tabbordning, bland annat i sidhuvudet och på sidor med navigation i visuella formelement.
 • Länkar till dokument kan vara otydliga, eftersom det ibland inte framgår vilken typ av dokument det är eller vilken storlek dokumentet har. Länkar kan dessutom vara beskrivna på olika sätt och placeringen kan skilja sig åt mellan olika sidor.
 • På startsidan finns en så kallad karusell, som kan orsaka problem vid användning med uppläsande hjälpmedel.
 • På vissa sidor saknas information för användare med skärmläsare, så kallad aria-information.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Vissa knappar, länkar och flikar har otillräcklig kontrast. Det gäller till exempel på e-tjänsten för att söka stöd och bidrag.
 • Tangentbordsfokus syns inte tydligt på vissa element, exempelvis navigering, länkar, formulär och i videospelaren.
 • Vissa sidor anpassar sig inte fullt ut till storleken på telefonen eller webbläsarfönstret, utan kan kräva att man måste skrolla i både sidled och höjdled.
 • Vissa sidor med formulär kan vara svåra att använda. Felmeddelanden och hur felet kan rättas till kan upplevas som otydligt. När felmeddelande visas ändras i vissa fall fokus till längst upp i formuläret, vilket kan vara förvirrande.
 • Vissa sidor kan upplevas svåra om avståndet ökas mellan tecken, rader, stycken och ord.
 • Vissa sidor innehåller utfällbar text, så kallade "dragspel" (även kallat accordions). Det kan vara otydligt vad dragspelet innehåller.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • E-tjänsten för att ansöka om stöd och bidrag fungerar inte med tangentbordsnavigering, bland annat eftersom radioknappar inne på ansökningar på e-tjänster inte fungerar med tangentbordsnavigering.
 • Tangentbordsfokus syns inte tydligt på vissa element, till exempel navigering, länkar, formulär och i videospelaren.
 • Vissa sidor med formulär kan vara svåra att använda. Felmeddelanden och hur felet kan rättas till kan upplevas som otydligt. När felmeddelande visas ändras i vissa fall fokus till längst upp i formuläret, vilket kan vara förvirrande.
 • En del sidor har inte en logisk tabbordning. Bland annat i sidhuvudet och på sidor med navigation i visuella formelement.
 • På startsidan finns en så kallad karusell, som kan orsaka problem vid användning med tangentbordsnavigering.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Tangentbordsfokus syns inte tydligt på vissa element till exempel navigering, länkar, formulär och i videospelaren.
 • Vissa sidor har långa sidtitlar och länken till sidan överensstämmer inte helt med sidans titel.
 • Vissa sidor med formulär kan vara svåra att använda. Felmeddelanden och hur felet kan rättas till kan upplevas som otydligt. När felmeddelande visas ändras i vissa fall fokus till längst upp i formuläret, vilket kan vara förvirrande.
 • Navigeringen är inte konsekvent, eftersom digitala handböcker har en annan typ av navigation än den övriga webbplatsen.
 • E-tjänsten för att ansöka om stöd och bidrag kan vara svår att använda, bland annat eftersom informationen inte är strukturerad på ett tydligt sätt.
 • Tjänsten för att söka i Planbestämmelsekatalogen är inte tillgänglig och kan vara svår att använda eftersom den har komplex design och innehåll.
 • Vissa sidor innehåller utfällbar text, så kallade "dragspel" (även kallat accordions). Det kan vara otydligt vad dragspelet innehåller.
 • Länkar till dokument kan vara otydiga, eftersom det ibland inte framgår vilken typ av dokument det är eller vilken storlek dokumentet har. Länkar kan dessutom vara beskrivna på olika sätt och placeringen kan skilja sig åt mellan olika sidor.
 • Vid användning av lyssnafunktionen kan ibland ljudet hamna i otakt med markeringen av det ord som läses upp.

Åtgärder av brister

Vi arbetar med att åtgärda tillgänglighetsbrister löpande. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2021.

Oskäligt betungande anpassning

Boverket åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Flera av våra system skapar PDF-dokument som inte är fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda alla system och PDF-dokument och vi kommer inte att hinna göra allt innan den 23 september 2020. Det kommer därför fortsatt att publiceras vissa dokument som inte är tillgängliga, fram tills att systemen blivit åtgärdade och/eller utbytta.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Videor och ljudinspelningar publicerade före den 23 september 2020.
 • Dokument publicerade före den 23 september 2018.
 • Kartor som inte är avsedda för navigering.
 • Annat innehåll, till exempel äldre sidor och dokumentation som varken är nödvändigt för att genomföra aktiva administrativa förfaranden eller redigeras efter den 23 september 2019.

Hur vi testat webbplatsen

Att tillgänglighetsgranska och anpassa vår webbplats är ett pågående arbete. Vi arbetar kontinuerligt med att granska vår webbplats.

En granskning av webbplatsen gjordes av Itch i mars 2020. Rapporten "Tillgänglighetsanalys" kan du hitta i "Relaterad information". Observera att vi gjort förbättringar av webbplatsen efter att rapporten genomfördes.

Några av de metoder och verktyg vi använder för att hitta och åtgärda brister på vår webbplats är:

 • Automatiska tester och sökningar med tjänsterna SiteImprove och Wave.
 • Manuell granskning, till exempel genom att granska kod eller tangentbordstesta.

Senaste bedömningen gjordes den 15 september 2020 och är godkänd av generaldirektör Anders Sjelvgren.

Webbplatsen publicerades den 1 oktober 2014.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej