Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Grafiskt material för livscykelanalys av byggnader

Granskad:

På den här sidan kan du hitta och ladda ner de illustrationer för livscykelanalyser (LCA) som används i Boverkets LCA-vägledning. Du kan använda materialet för att illustrera information om hur man beställer en LCA och vad den innehåller.

Illustrationerna en del av vägledningen

Boverket har på regeringens uppdrag tagit fram en vägledning för att beställa livscykelanalyser (LCA). Livscykelanalyser ska hjälpa till att minska miljö- och klimatpåverkan från byggsektorn. Som en del av vägledningen har Boverket tagit fram illustrationer som är fria för alla som vill att använda – använd dem i presentationer, på webben eller tryck dem i informationsmaterial!

Bildrättigheter – Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0)

Du har tillstånd att dela, kopiera och vidaredistribuera materialet oavsett medium eller format. Licensgivaren kan inte återkalla dessa friheter så länge du följer licensvillkoren:

Erkännande

När du publicerar bilderna måste du ge ett korrekt erkännande till upphovsmannen, tillexempel "bild: Namn Namn/Boverket. Du måste också ange hyperlänken till licensen CC BY-NC-ND 4.0, se länk i "Relaterad information".

Du behöver göra så i enlighet med god sed, och inte på ett sätt som ger en bild av att licensgivaren stödjer dig eller ditt användande eller utför publicering på uppdrag av utgivaren.

Icke kommersiell

Du får inte använda materialet för kommersiella ändamål.

Inga bearbetningar

Om du remixar, transformerar, eller bygger vidare på materialet, får du inte distribuera det modifierade materialet.

Inga ytterligare begränsningar

Du får inte tillämpa lagliga begränsningar eller teknologiska metoder som juridiskt begränsar andra från att gör något som licensen tillåter.

Illustrationerna och manualen för användning går att ladda ner i "Relaterad information". Illustrationerna finns i png-format. Manualen finns i pdf-format. Alla filer öppnas i nytt fönster.

Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0) (på Creative Commons webbplats)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen