Kalender

Boverkets kalender innehåller bland annat information om konferenser och seminarier.

 • Sweden Urban Arena

  Sweden Urban Arena är en mötesplats för intressenter inom cityhandel och handelsplatser.

  När: 23 oktober Plats: Stockholm Arrangör: Svenska Stadskärnor, Sveriges Centrumutvecklare och NCSC
 • Detaljplanekonferens 2017

  Stadsbyggnadsidéer, politisk vilja och praktiska lösningar – allt ska förenas i en juridiskt hållbar detaljplan med fungerande planbestämmelser. Det gäller att kunna motivera den reglering som görs i planen. Hur ska man tänka? Vad betyder egentligen planens syfte?

  När: 25 oktober - 26 oktober Plats: Stockholm Arrangör: SKL & Boverket
 • Webbseminarium om gestaltning och PBL

  Sändningen handlar om framgångsfaktorer med stöd i PBL för att arbeta med arkitektur och gestaltning i syfte att skapa goda och hållbara livsmiljöer.

  När: 25 oktober
 • PLAN - nu formas framtiden

  26 oktober bjuder ArkDes tillsammans med Boverket och Föreningen för samhällsplanering in till konferens om hur framtiden kan planeras och realiseras för att bli mer hållbar.

  När: 26 oktober Plats: Stockholm Arrangör: ArkDes, Föreningen För Samhällsplanering och Plattform för hållbar stadsutveckling
 • Webbseminiarium: byggfrågor i fokus

  Det här webbseminariet behandlar olika frågor för byggnadsnämnden som rör byggskedet.

  När: 26 oktober
 • Planera för friluftsliv i vardagen

  Under detta webbseminarium får du veta mer om den fysiska planeringens möjligheter för att skapa goda förutsättningar och om de begränsningar som finns.

  När: 16 november
 • Gröna lösningar skapar levande städer

  Vad innebär ekosystemtjänster, vilka värden och nyttor för det med sig, vilken kunskap och praktiska lösningar finns i dag?

  När: 17 november Plats: Stockholm Arrangör: Parterna inom C/O City och Boverket
 • Arkitekturgalan

  I år deltar Boverket på Arkitekturgalan, både på scen och med en monter med fokus på Boverkets digitala vägledningar.

  När: 28 november Plats: Stockholm Arrangör: Sveriges Arkitekter
 • Klimatpåverkan och klimatanpassning i översiktsplanen

  Hur kan kommuner jobba inom den fysiska planeringen för att åstadkomma en positiv eller klimatneutral påverkan? Boverket introducerar planeringsguiden för klimatanpassning, ett stöd till planhandläggare om hur effekterna av det förändrade klimatet kan hanteras i planeringsprocessen för översiktsplanen.

  När: 30 november
 • Plattformsdagarna 2017

  Boka in i din kalender redan nu - årets Plattformsdagar 6-7 december på Eriksbergshallen i Göteborg! Vi kommer att ha stadspolitik för levande städer som övergripande tema.

  När: 6 december - 7 december
Sidansvarig: Webbredaktionen