Kalender

Boverkets kalender innehåller bland annat information om konferenser och seminarier.

 • Sveriges skolgårdar krymper!

  Statistiska Centralbyrån (SCB) har på uppdrag av Boverket gjort en nationell kartläggning av landets skolgårdar. Boverket bjuder in till ett kostnadsfritt frukostseminarium. Då kommer SCB att presentera kartläggningens resultat och metodik.

  När: 28 maj Plats: Stockholm Arrangör: Boverket
 • Nordic Report: Architecture and Design - the Nordic Way

  Nätverkskonferens med fokus på hållbara livsmiljöer i Norden & Baltikum. Den 31 maj – 1 juni arrangerar ArkDes, i samarbete med Boverket, Form/Design Center och SUSTAINORDIC, konferensen Nordic Report: Architecture and Design – the Nordic Way inom ramen för Sveriges ordförandeskap i Nordiska Ministerrådet 2018.

  När: 31 maj - 1 juni Plats: Skeppsholmen, Stockholm Arrangör: ArkDes
 • Webbseminarium: Samlat grepp om digital tillämpning av PBL

  Boverket bjuder in till ett webbseminarium om digitaliseringsprocesser i samhällsplaneringen.

  När: 31 maj
 • Informationsmöte Bygg för Sverige - Skövde

  Boverket genomför informationsmöten runt om i landet tillsammans med länsstyrelserna för att öka kunskapen om vad som byggs med investeringsstödet.

  När: 5 juni Plats: Skövde Arrangör: Boverket, länsstyrelserna
 • Vägledning om och bidrag till gröna städer

  Torsdagen den 14 juni klockan 14.00-14.30 sänder Boverket ett webbseminarium där vi presenterar en utvecklad metod och ger exempel på hur kommuner kan ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i fysisk planering.

  När: 14 juni
 • Almedalsveckan

  Almedalsveckan är världens största demokratiska mötesplats för alla som vill diskutera samhällsfrågor. Runt Almedalen i Visby pågår evenemangen runt om i stadskärnan i början av juli och det är det som är Almedalsveckan. Boverket finns på plats.

  När: 1 juli - 8 juli Plats: Visby Arrangör: Region Gotland
 • FSBS utbildningsdagar 2018

  Föreningen Sveriges Bygglovgranskare och Byggnadsnämndssekreterare har utbildningsdagar i Luleå 19-21 september 2018.

  När: 19 september - 21 september Plats: Luleå Arrangör: Föreningen Sveriges Bygglovgranskare och Byggnadsnämndssekreterare
 • Samhällsbyggnadsdagarna

  Samhällsbyggnadsdagarna är Sveriges event där du som arbetar med stadsplanering, miljö och hållbarhetsfrågor, digitalisering, urbanisering, arkitektur, bygg, fastigheter och värdering har två heldagar att se fram emot med det senaste inom utvecklingen av framtidens smarta och hållbara stad. Boverket medverkar.

  När: 1 oktober - 2 oktober Plats: Stockholm Arrangör: Samhällsbyggarna
 • Grön infrastruktur för alla: Från ord till handling

  Konferensen för alla som jobbar med grön infrastruktur. Avslut på regeringsuppdraget om grön infrastruktur och kickoff för det fortsatta arbetet över hela landet.

  När: 7 november - 9 november Plats: Stockholm Arrangör: Naturvårdsverket
 • Boverkets PBL kompetensdagar 2018

  Boverkets PBL kompetensdagar 2018

  När: 29 november - 30 november Arrangör: Boverket
Sidansvarig: Webbredaktionen