Kalender

Boverkets kalender innehåller bland annat information om konferenser och seminarier.

  • Hearing om klimatdeklarationer för byggnader

    Välkommen till en hearing där du har möjlighet att lämna synpunkter på Boverkets arbete med regeringsuppdraget om klimatdeklarationer för byggnader vid uppförande.

    När: 22 januari Plats: Stockholm Arrangör: Boverket
  • Hur skapar vi plats för barnen i framtidens städer?

    Konferensen tar avstamp i kopplingen mellan samhällsplanering och samhällsekonomi. Forskning och fakta varvas med utrymme för diskussion, särskilt med inspel från kommunernas politiska företrädare.

    När: 17 mars Plats: Uppsala Arrangör: Arwidssonstiftelsen, Boverket och Uppsala kommun i samarbete med ArkDes, Folkhälsomyndigheten och Tankesmedjan Movium vid SLU
Sidansvarig: Webbredaktionen