Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Energiexperter

Granskad:

Detta avsnitt riktar sig till dig som energiexpert och är tänkt som ett stöd i arbetet med att upprätta energideklarationer.

Så här energideklareras vissa byggnader

Det finns en möjlighet att energideklarera flera byggnader i en energideklaration, så kallad "samdeklaration". Reglerna kring detta beskrivs generellt i detta avsnitt. Det finns även information om regler kring ishallar, garage, komplementbyggnader, kulvertar, etcetera.

Byggnadens energiprestanda

Energiprestandan i en energideklaration ska baseras på en mätning. Om det saknas uppgifter för mätning är det tillåtet att ta fram energiprestandan genom beräkning. I vissa fall krävs det beräkning för energideklarationen, bland dessa kan nämnas:

  • Nya byggnader som upplåts med nyttjanderätt eftersom de alltid ska ha en giltig energideklaration.
  • Nya byggnader som har en total användbar golvarea på över 250 kvadratmeter och som ofta besöks av allmänheten ska alltid ha en giltig energideklaration.
  • Byggnader som säljs innan de är två år ska ha en giltig energideklaration vid försäljningen.

I detta avsnitt finns det uppgifter om hur mätuppgifterna bearbetas inför normaliseringen och hur generella uppgifter om hur normaliseringen går till enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår (BEN).

Det finns även uppgifter om valet av beräkningsprogram vid beräkning av byggnadens energiprestanda liksom byggnadens och installationernas egenskaper och val av brukarindata.

Det finns även beräkningsexempel i detta avsnitt.

Energiexpertens ansvar

Boverket kan inte som myndighet gå in i uppdraget som energiexperten har med sin kund och påtala hur energiexperten ska agera eller vilka bedömningar som ska göras. Det ingår i den certifierade energiexpertens ansvar och kompetens att själv kunna göra dessa bedömningar i de enskilda fallen.

Behörighet till energideklarationsregistret Gripen

Du kan ansöka om behörighet till Boverkets energideklarationsregister i detta avsnitt.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen