Energiexperter

Detta avsnitt riktar sig till dig som energiexpert och är tänkt som ett stöd i arbetet med att upprätta energideklarationer.

Webbseminarium

Boverket hade den 14 februari 2019 ett webbseminarium. Om du inte såg seminariet då kan du se det i efterhand. Se länk i "Relaterad information" Programmet ger dig som tittare inblick i skillnaderna mellan "specifik energianvändning" och "primärenergital", geografiska justeringsfaktorer och klimatzoner men även bakgrunden till klassning av byggnader; med andra ord varför används klassning i energideklarationerna?

Så här energideklareras vissa byggnader

Det finns en möjlighet att energideklarera flera byggnader i en energideklaration, så kallad "samdeklaration". Reglerna kring detta beskrivs generellt i detta avsnitt. Det finns även information om regler kring ishallar, garage, komplementbyggnader, kulvertar, etcetera.

Byggnadens energiprestanda

Energiprestandan i en energideklaration ska baseras på en mätning. Om det saknas uppgifter för mätning är det tillåtet att ta fram energiprestandan genom beräkning. I vissa fall krävs det beräkning för energideklarationen, bland dessa kan nämnas:

  • Nya byggnader som upplåts med nyttjanderätt eftersom de alltid ska ha en giltig energideklaration.
  • Nya byggnader som har en total användbar golvarea på över 250 kvadratmeter och som ofta besöks av allmänheten ska alltid ha en giltig energideklaration.
  • Byggnader som säljs innan de är två år ska ha en giltig energideklaration vid försäljningen.

I detta avsnitt finns det uppgifter om hur mätuppgifterna bearbetas inför normaliseringen och hur generella uppgifter om hur normaliseringen går till enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår (BEN).

Det finns även uppgifter om valet av beräkningsprogram vid beräkning av byggnadens energiprestanda liksom byggnadens och installationernas egenskaper och val av brukarindata.

Det finns även beräkningsexempel i detta avsnitt.

Behörighet till energideklarationsregistret Gripen

Du kan ansöka om behörighet till Boverkets energideklarationsregister i detta avsnitt.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej