Energiexperter

Detta avsnitt riktar sig till dig som energiexpert och är tänkt som ett stöd i arbetet med att upprätta energideklarationer.

Informationen i denna del saknas vid publiceringen av handboken men kommer att läggas in successivt.

Det finns redan mycket information för energiexperter på andra platser i handboken. Läs gärna sidor under "Energideklaration"..

Webbseminarium

Boverket hade den 14 februari ett webbseminarium. Om du inte såg seminariet då kan du se det i efterhand. Se länk i "Relaterad information" Programmet ger dig som tittare inblick i skillnaderna mellan "specifik energianvändning" och "primärenergital", geografiska justeringsfaktorer och klimatzoner men även bakgrunden till klassning av byggnader; med andra ord varför används klassning i energideklarationerna?

Det finns även beräkningsexempel på webbsidan för seminariet.

Så här energideklareras vissa byggnader

Det finns en möjlighet att energideklarera flera byggnader i en energideklaration, så kallad "samdeklaration". Reglerna kring detta beskrivs generellt i detta avsnitt. Det finns även information om regler kring ishallar, garage, komplementbyggnader, kulvertar, etcetera.

Behörighet till energideklarationsregistret Gripen

Du kan ansöka om behörighet till Boverkets energideklarationsregister i detta avsnitt.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej