Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Anmäl en produkt till Boverkets marknadskontroll

Granskad:

Boverket utreder anmälningar om byggprodukter. Anmälningarna kan komma från allmänheten, från konkurrerande företag eller från myndigheter i andra länder inom EU:s inre marknad. I första hand granskar Boverket produktdokumentationen.

Efter att Boverket har fått in en anmälan kontaktar vi den berörda aktören och ber om att få ta del av relevant produktdokumentation. Uppgifterna i dokumentationen kontrolleras och följs upp genom kommunikation med den berörda aktören.

Samtliga ärenden avslutas med ett beslut. Innehållet i beslutet varierar beroende på om aktören har rättat de brister som påpekats eller om aktören åläggs sanktioner.

Boverket har inga formaliakrav på anmälan, dock bör den göras skriftligt (med post eller e-post) och innehålla åtminstone följande:

  • produktgrupp och produktnamn/modellbeteckning eller dylikt som gör det möjligt att identifiera produkten
  • företagets namn (vem tillverkar produkten/vem säljer produkten i Sverige?)
  • skäl för anmälan (är det fråga om eventuella brister i dokumentationen eller om produktsäkerhet?)

Det går även bra att skicka in bilder eller övrig information som kan underlätta handläggningen, exempelvis information om vilken harmoniserad standard byggprodukten omfattas av.

Den som har gjort en anmälan är inte part i ärendet och får ingen återkoppling på ärendets fortskridande. Däremot kan anmälaren kontaktas om ytterligare upplysningar behövs.

Observera att de kontaktuppgifter som används vid anmälan inte kan sekretessbeläggas.

Skicka e-post till Boverkets marknadskontroll, marknadskontroll@boverket.se

Vem gör vad?

Hallå konsument

Hallå konsument är en rikstäckande upplysningstjänst som ger vägledning inom  konsumentrelaterade frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer och att handla hållbart. 

Hallå konsument

Kommunal konsumentvägledning

Illustration av myndighetsbyggnad

Många kommuner erbjuder konsumentvägledning, dit du kan vända dig för information och stöd. 

Om kommunal vägledning på Hallå konsuments webbplats

Boverket

Boverket är marknadskontrollmyndighet för byggprodukter och kan få företag att korrigera brister, till exempel rätta felaktigheter i dokumentationen eller CE-märkningen av byggprodukt. Om bristerna är allvarliga har Boverket möjlighet att meddela förbud mot försäljning av produkten.
Boverket kan inte hjälpa till med eller driva tvister mellan enskilda och ett företag.

Marknadskontrollrådet

Andra myndigheter ansvarar för andra typer av produkter. Marknadskontrollrådet beskriver de olika myndigheternas ansvarsområden.

Myndigheternas områden på Marknadskontrollrådets webbplats
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen