På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Anmäl en produkt till Boverkets marknadskontroll

Granskad:

Boverket utreder anmälningar om byggprodukter. Anmälningarna kan komma från allmänheten, från konkurrerande företag eller från myndigheter i andra länder inom EU:s inre marknad. I första hand granskar Boverket produktdokumentationen.

Efter att Boverket har fått in en anmälan kontaktar vi den berörda aktören och ber om att få ta del av relevant produktdokumentation. Uppgifterna i dokumentationen kontrolleras och följs upp genom kommunikation med den berörda aktören.

Samtliga ärenden avslutas med ett beslut. Innehållet i beslutet varierar beroende på om aktören har rättat de brister som påpekats eller om aktören åläggs sanktioner.

Boverket har inga formaliakrav på anmälan, dock bör den göras skriftligt (med post eller e-post) och innehålla åtminstone följande:

  • produktgrupp och produktnamn/modellbeteckning eller dylikt som gör det möjligt att identifiera produkten
  • företagets namn (vem tillverkar produkten/vem säljer produkten i Sverige?)
  • skäl för anmälan (är det fråga om eventuella brister i dokumentationen eller om produktsäkerhet?)

Det går även bra att skicka in bilder eller övrig information som kan underlätta handläggningen, exempelvis information om vilken harmoniserad standard byggprodukten omfattas av.

Den som har gjort en anmälan är inte part i ärendet och får ingen återkoppling på ärendets fortskridande. Däremot kan anmälaren kontaktas om ytterligare upplysningar behövs.

Observera att de kontaktuppgifter som används vid anmälan inte kan sekretessbeläggas.

Skicka e-post till Boverkets marknadskontroll, marknadskontroll@boverket.se

Vem gör vad?

Hallå konsument

Kommunens konsumentvägledning och Konsument Europa.
Kan ge vägledning i en tvist mellan en konsument och en säljare

Hallå konsument

Boverket

Boverket är marknadskontrollmyndighet för byggprodukter och kan få företag att korrigera brister, till exempel rätta felaktigheter i dokumentationen eller CE-märkningen av byggprodukt. Om bristerna är allvarliga har Boverket möjlighet att meddela förbud mot försäljning av produkten.
Boverket kan inte hjälpa till med eller driva tvister mellan enskilda och ett företag.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen