Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Brandskydd i din bostad

Granskad:

I varje bostad ska det finnas brandskydd, för din och dina grannars säkerhet. I alla bostäder ska det finnas brandvarnare. Det är bra om du själv också skaffar en 6 kilos pulversläckare och en brandfilt, gärna 180 x 120 centimeter stor.

Brandvarnare ska finnas i varje bostad

Testa din brandvarnare en gång i månaden, genom att trycka på testknappen. Undersökningar visar att många brandvarnare inte fungerar, eftersom gamla batterier inte har bytts ut.

Brandvarnaren bör sitta i takets högsta punkt, inte på väggen. Det bör finnas minst en brandvarnare på varje våning, samt i eller vid sovrum.

Sedan 1999 det funnits krav på att brandvarnare ska finnas i alla nyproducerade bostäder. För bostäder som är uppförda innan 1999 finns ett allmänt råd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som säger att det bör finnas brandvarnare i alla bostäder.

Vill du ha en påminnelse när det är dags att testa din brandvarnare anmäl dig till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps SMS-tjänst. 

Testa brandvarnare (SMS-tjänst på MSB:s webbplats)

Brandsläckare för att begränsa skadan

Om det finns en 6 kilos pulversläckare i hemmet ökar chansen att du kan släcka en brand tidigt. 6 kilo rekommenderas att ha hemma då även du som är ovan att använda en släckare har en god chans att göra en insats. Ju snabbare en brand släcks desto mindre skador blir det, och risken för att branden ska växa sig stor minskar.

Placera din brandsläckare synligt och lättillgängligt, helst i hallen nära ytterdörren. Var noga med att kontrollera med jämna mellanrum så att släckaren fungerar. Kontrollera att

  • tryckmätaren står på grönt
  • slangen är hel
  • den är plomberad
  • släckaren inte är skadad i övrigt.

Följ tillverkarens anvisningar om skötsel och service.
Du kan bara använda en brandsläckare en gång. Sedan måste den lämnas in för översyn och påfyllning.

Brandfilt i köket

Varje hem bör även ha en brandfilt som ett komplement till handbrandsläckaren. Den bör vara 180 x 120 cm stor så att den kan täcka merparten av en vuxen människa.

En brandfilt bör du placera i närheten av köket, eftersom det är där flest bränder uppstår. Lämna inte köket när du har spisen igång.

Öva utrymning med hela familjen!

Det är viktigt att alla i familjen, även barnen, känner till utrymningsvägarna och var ni ska samlas efter en utrymning. Öva gärna tillsammans!

Du kan se filmer och läsa mer på DinSäkerhet.se

Lägenhet, radhus och andra bostäder som sitter ihop

I flerbostadshus ska varje lägenhet utgöra en egen brandcell. Det betyder att om det brinner hos din granne ska branden normalt inte kunna sprida sig till din lägenhet inom 60 minuter. Det ger räddningstjänsten tid att göra en insats. Om det brinner hos en granne och trapphuset är rökfyllt bör du därför vänta i din lägenhet, tills branden är släckt, eller tills du får hjälp att utrymma via fönster med räddningstjänstens stegar.

Om det brinner i din egen lägenhet ska du utrymma. På vägen ut ska du stänga dörrar efter dig för att hindra att branden sprider sig och att röken fyller t.ex. trapphuset.

För att underlätta för dig själv att komma ut under en utrymning, och för räddningstjänsten att komma in, ska du aldrig förvara saker i trapphus, källarkorridorer och så vidare, till exempel barnvagnar och rullatorer. De kan blockera vägen ut, eller i värsta fall användas till att starta en brand i.

Villa

Börjar det brinna i en villa ska du alltid utrymma hela huset, då en villa oftast består av en stor brandcell, vilket gör att branden inte lika lätt begränsas till en del av huset.

Om det är fem meter eller mindre till marken från övervåningen, och det inte finns en trappa eller stege på utsidan, så ska det finnas möjlighet att hoppa från fönster eller balkong om trappan inomhus inte går att använda på grund av brand. Ett tips är därför att se till att det inte finns saker som cykelställ och liknande som man kan skada sig på direkt under de fönster som ska användas som utrymningsväg.

Animerad film utan tal om hur du ska agera vid brand

Myndigheten för samhällsskydd (MSB) har, inom ramen för Aktiv mot brand, tagit fram två filmer utan tal som visar på hur man ska agera vid brand i

  • flerbostadshus
  • anläggningsboenden

Filmerna är utan tal för alla ska förstå budskapet oberoende av ens svenskkunskaper.

Hur man ska agera vid brand i ett anläggningsboende är samma som på hotell, vandrarhem, bed & breakfast och andra tillfälliga boenden.

Att alla har kunskap om hur utrymning är tänkt att fungera i de byggnader som vi vistas i är av stor vikt då brandskyddet ser lite olika ut beroende på hur vi förväntas agera i händelse av brand. Hur man ska agera i händelse av brand kan dessutom skilja sig åt mellan olika länder. Därför är det bra att MSB har tagit fram dessa filmer som är oberoende av vilket språk man pratar för att kunna ta till sig innehållet.

Rädda - Varna - Larma - Släck - Flerbostadshus (video på MSB:s YouTube-kanal)

Rädda - Varna - Larma - Släck - Anläggningsboende (video på MSB:s YouTube-kanal)

Utbildning och mer information

Vill du lära dig mer om hur brandskyddet är tänkt att fungerar i din bostad så har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap en webbsida som heter DinSäkerhet.se som bland annat har filmer och faktablad om hur man ska agera i händelse av brand och vilken skyddsutrustning du bör ha hemma.

Brandskyddsföreningen har en utbildning som heter Brandsäkerhet i hemmet, som du når via Brandskyddsbanken, som är en interaktiv utbildning där du lär dig brandskydda ditt hem.

Brandsäkerhet i hemmet (utbildning på Brandskyddsbankens webbplats)

Se "Relaterad information" för fler länkar.

Tillbaka till toppen