På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Att samverka i bostadsbyggande

Granskad:

Vad är det för faktorer som kan hindra en god bostadsutveckling? Flera utredningar visar att det inte är lagarna i sig som är problemet. Dilemmat handlar oftare om tillämpningen och att förstå och acceptera varandras olika roller i plan- och genomförandeprocessen. Så hur skapas gemensamma målbilder och bättre samverkan i processerna när olika intressen möts? När marknadskrafter och ekonomiska intressen ställs mot regler, lagar och tolkningar?

Boverket har tillsammans med bland andra Sveriges kommuner och regioner, SKR, genomfört och vidareutvecklat dialog- och kunskapsseminarier för aktörer inom samhällsbyggnadsprocessen på temat ”Att samverka i bostadsbyggande”. Genom att samla tjänstemän och politiker från kommuner, länsstyrelser, regioner och representanter från byggbransch och fastighetsägare i ett fysiskt möte under en dag skapas kontakter och ökad förståelse, både för regelverket och varandras roller.

Deltagare vittnar om hur dessa möten varit en värdefull kontaktyta för vidare samverkan och ökad förståelse. De beskriver värdet av att sitta i blandade grupper, i en miljö som skapar en god stämning, för att få en öppenhet i samtalen.

Här kan ni lyssna till vad deltagarna i Jönköping hösten 2019 tyckte om seminariet

Ett fysiskt dialogmöte med digitala föreläsningar

Materialet som finns tillgängligt innehåller ett antal presentationer samt dokument och handledningar i syfte att kommuner eller länsstyrelser själva ska bjuda in till och genomföra dialog- och kunskapsseminarier. Det bygger på nio genomförda möten runt om i landet som sedan bearbetats och spelats in av de medverkande föreläsarna under 2020.

I materialet ingår följande presentationer:

  • Bostadsbyggandet, en komplex helhet - en animerad introduktion av Thomas Kalbro, professor emeritus i fastighetsvetenskap, KTH
  • En god dialog – inspiration och modeller för att öppna upp för samverkan mellan människor med organisationskonsult och dialogledare Lillemor Frenkel, Directa.
  • Länsstyrelsens, kommunens och byggherrens roller – Jan Persson, länsarkitekt, Länsstyrelsen Östergötland, Olof Moberg, jurist, SKR samt Carl-Magnus Larsson, fastighetsutvecklare, Bostadsbolaget i Linköping AB. Samtalet leds av Lillemor Frenkel
  • PBL och bostadsbyggande, Karolina Andersson, lantmätare, Boverket
  • Genomförandeavtal – avtal mellan kommunen och byggherren, Olof Moberg
  • Byggherreperspektivet Från ax till limpa, Carl-Magnus Larsson
  • Samlade erfarenheter och röster från Kalmar, Thomas Kalbro samt deltagare från dialogmötet i Kalmar 2020

I materialet finns handledningar till presentationerna med förslag på frågeställningar inför efterföljande dialog. Där finns även material som stöd i anordnandet av ett möte.

Fem steg till meningsfulla möten

Nedan följer en guide för er som vill anordna ett möte med tips om vad man kan tänka på i utformningen av dialogmöte samt material till ett sådant. Guiden grundar sig på de erfarenheter som vi i Boverkets arbetsgrupp fått när vi genomfört samverkansmöten. I vårt mötesupplägg har vi använt alla presentationer och tipsen är därför utformade efter detta. Varje arrangör anpassar naturligtvis mötet utefter sin målbild för dagen.   

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen