På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tillträde och upplysningar

Byggnadsnämnden och länsstyrelsen samt dess tjänstemän har rätt att få tillträde till fastigheter och byggnadsverk samt utföra de åtgärder som behövs för att utföra arbetet. Tillsynsmyndigheter har också rätt att av byggherren få de upplysningar och handlingar som behövs för sitt tillsynsarbete.

Om ägaren eller brukaren motsätter sig tillträde, har myndigheten ändå rätt att få tillträde. Tillträdet ska ske på sådant sätt att det medför minsta möjliga olägenhet för fastighetsägaren och andra berörda personer. Åtgärder som kan medföra skador eller som görs utan ägarens samtycke ska i största möjliga utsträckning undvikas. I normala fall ska tillträde ske under samverkan av ägaren eller brukaren till fastigheten eller anläggningen.
(jfr prop. 1985/86:1 sid 859)

Om det behövs för att få tillträde kan tillsynsmyndigheterna få hjälp av polismyndigheten och handräckning av kronofogdemyndigheten.

Läs mer om handräckning under rubriken Handräckning.

Om en skada har uppkommit till följd av att byggnadsnämnden eller länsstyrelsen berett sig tillträde eller i samband med detta vidtagit en åtgärd på en fastighet eller byggnadsverk har den skadelidande rätt till ersättning.

Krav på ersättning ska ställas till mark- och miljödomstolen inom två år från det att åtgärden som orsakade skadan gjordes, i vissa fall får talan väckas senare.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej