På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Överklagande av detaljplan och områdesbestämmelser

Efter att kommunen har fattat beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser kan beslutet överprövas på två olika sätt. Det ena sättet är att någon berörd överklagar beslutet och det andra är att länsstyrelsen ingriper mot detaljplanen eller områdesbestämmelserna inom ramen för sin tillsyn.

Det finns två olika typer av överklagande av en detaljplan eller områdesbestämmelser. Det ena avser en prövning av om beslutet om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser strider mot någon rättsregel på det sättet som klaganden har angett eller som framgår av omständigheterna. Det andra avser en laglighetsprövning och innebär att domstolen prövar om beslutet kommit till på ett lagligt sätt. Det handlar om frågor om delegation från kommunfullmäktige till byggnadsnämnden att anta, upphäva eller ändra en detaljplan eller områdesbestämmelser och fullmäktiges beslut att inte anta, upphäva eller ändra en detaljplan.

Länsstyrelsen kan överpröva en kommuns beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser utan att någon överklagar inom ramen för länsstyrelsens tillsyn.

Överklagan till mark- och miljödomstolen

Efter att kommunen har fattat beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan får beslutet överklagas till mark- och miljödomstolen. Detsamma gäller för beslut om att anta, ändra eller upphäva områdesbestämmelser.  För att någon ska ha rätt att överklaga ett sådant beslut måste beslutet angå den klagande och ha gått denne emot. Den klagande måste även, innan granskningstiden gått ut, ha lämnat skriftliga synpunkter som kommunen inte tillgodosett i planen.

Här kan du läsa mer om överklagan till mark- och miljödomstolen.

Laglighetsprövning

Om kommunfullmäktige har beslutat att uppdra byggnadsnämnden att anta, ändra eller upphäva detaljplaner eller områdesbestämmelser kan ett sådant beslut överklagas i den ordning som gäller för laglighetsprövning enligt kommunallagen. Om kommunfullmäktige eller byggnadsnämnden beslutar att inte anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser kan även ett sådant beslut överklagas i den ordning som gäller för laglighetsprövning enligt kommunallagen.

PBL 13:1

Här kan du läsa mer om laglighetsprövning.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej